20 sierpień 2017 XXVI Ogólnopolski Złaz Seniorów ZHP w Toruniu

XXVI Ogólnopolski Jubileuszowy
 Złaz Seniorów ZHP w Toruniu
  Autor hm. Stanisław Kusiak

Dodatkowe informacje