P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

M - biogramy

M - biogramy

Majewski Jan harcmistrz

Harcmistrz Majewski Jan instruktor Hufca Słupca, członek Rady Hufca Słupca wybrany na II Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej; R.L. 7/80 Komendanta Chorągwi Konińskiej, przyznano stopień podharcmistrza; R.L. 2/80 Komendanta Chorągwi Konińskiej, przyznana Srebrna Odznaka Kadry Kształcącej; R.L. 2/80 Komendanta Chorągwi Konińskiej, wybrany na IX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej na członek Rady Hufca ZHP Słupca; R.L. 8/84 Komendanta Chorągwi Konińskiej, otrzymuje stopień harcmistrza; R. L. 4/84 Komendanta Chorągwi Konińskiej.

Członek Drużyny Łącznościowej działającego przy Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 marca 2014 roku.

Morawski Marian skaut słupecki


   Urodził się 4 września 1899 roku w Słupcy jako syn pierworodny Antoniego (urzędnika słupeckiego) i Marii z domu Herman.
Członek pierwszego wakacyjnego zastępu składającego się z 5 druhów utworzonego w 1914r. w Słupcy przez Kluczyńskiego Stanisława s. Wawrzyńca.
Kolega Stanisław Kluczyński, który będąc w gimnazjum w Łodzi wstąpił do zorganizowanej tam drużyny harcerskiej.
Współzałożyciel - 25 września 1916 roku - III. Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Słupcy, gdy drużynowym był Jan Ważbiński, drużyna składała się 6 zastępów starszej młodzieży.
   W kaliskiej III. Drużynie Harcerskiej im. Henryka Sienkiewicza był zastępowym, współredaktorem gazetki „Znicz”
- W 1918 r. młodzież zdała pierwszy obywatelski egzamin, biorąc udział w rozbrajaniu Niemców (...) Niecodzienny był widok atakowania Niemców, gołą ręką przez kilkunastoletnich chłopców, albo likwidacji żandarmerii niemieckiej przez kompanie uczniowskie (...) Chwila odzyskania niepodległości Państwa Polskiego, po przeszło stuletniej niewoli i okres powstawania na naszych oczach państwowości polskiej, był dla wszystkich, a zwłaszcza dla młodzieńczych serc i umysłów, olbrzymim wstrząsem duchowym - wspominał (z referatu „Początki harcerstwa w Słupcu i Kaliszu", wygłoszonego przez córkę Mariana Morawskiego, Barbarę Morawską - Nowak, w Krakowie, podczas konferencji 19 sierpnia 2010 roku).
Marian Morawski - razem z wieloma młodymi harcerzami - wyruszył w 1920 roku na wojnę polsko-bolszewicką, bronić dopiero co powstałej z niewoli Ojczyzny.
   W dzienniczku zanotował: „... 14 lipca (1920, przyp. TK) pociągiem ze Strzałkowa ruszyliśmy do Kalisza. Zbiórka o 14-stej, około parku, przemówienie p. Blumenweiga i wręczenie obraz Matki Boskiej. Przemówienie pożegnalne prezydenta miasta p. Trębaczkiewicza na rynku. Tłumy krewnych i znajomych odprowadzają 37-miu ochotników har¬cerzy... do Strzałkowa. Dźwięki orkiestry i śpiew towarzyszką podróży. Na peronie ostatecznie żegna nas p. dr Matuszewski. Tłumy szlochają. Ja, w imieniu ochotników, odpowiadam. Ostatnie uściski, całusy... Pociąg rusza. Wiwaty, okrzyki, wrzawa. Wszystko wreszcie z horyzontu znika - humor, nastrój wesoły w jednych, smutny u drugich zostaje..:'.
   Dh. Marian większość służby odbył w kancelarii, po zachorowaniu także w ambulatorium. Był skoszarowany w forcie toruńskim.
Matura w 1920 r. a w 1921r. rozpoczął studiować w Poznaniu medycynę, wciąż wypełniał przyrzeczenie harcerskie: PRZYRZEKAMY NIEŚĆ CHĘTNĄ POMOC BLIŹNIM.
   W 1937 roku, w Kaliszu obchodzono ćwierćwiecze harcerstwa, odbył się zjazd harcerzy z czasów o niepodległość. Marian Morawski w zjeździe nie uczestniczył, ale otrzymał dedykację na egzemplarzu jednodniówki Ziemi Kaliskiej „STRAŻ NAD PROSNĄ": Kochanemu Druhowi Marianowi Morawskiemu - stara brać harcerska z komendantem okręgu na czele - Feliks Matawowski; dalsze podpisy: Zenon Żabicki, Stanisław Szal, Stanisław Kluczyński i wpis: Lepszego jutra - szybkiego powrotu do zupełnego zdrowia i jak naszybszego zobaczenia się życzy Olek Ast Aleksander, współzałożyciel harcerstwa w Zagórowie. Odczuwamy duży brak Ciebie - dopełnienia naszej kompanii.
   W kaliskim zjeździe uczestniczyło 20 harcerzy z III. Drużyny Harcerskiej.
   Ukończył gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu, a następnie medycynę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1921-1928, będąc pierwszym rocznikiem absolwentów tego Uniwersytetu. W latach 1928-1934 pracował w szpitalach w Łodzi. Po zawarciu małżeństwa z Aliną Malinowską, która wówczas studiowała medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim przeniósł się do Krakowa, gdzie został starszym asystentem na Oddziale Chorób Wewnętrznych nowo otwartego Szpitala im. Gabriela Narutowicza.
   W marcu 1938 roku przeprowadził się z rodziną do Warszawy i tu zastała ich wojna. Okupację przeżył pracując jako lekarz domowy Ubezpieczalni Społecznej. Podczas Powstania Warszawskiego pracował jako lekarz w dzielnicy Powiśle – Śródmieście Południe w oddziale „Bakcyl” (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) – Grupa Bojowa „Krybar”. III zgrupowanie „Konrad” – sanitariat – Szpital Polowy ulica Sulikowskiego, następnie Szpital Polowy przy ulicy Wspólnej 27. Po Powstaniu podczas ewakuacji został wywieziony ze szpitalem powstańczym do obozu w Zeithein nad Elbą (Stalag IVB/H – oddział Stalagu IVB z Muelberg – numer jeniecki 305 129.).
  Po wojnie, krótko od 18 lipca do 31 grudnia 1945 pracował w ambulatorium PCK w Słupcy a potem w Krakowie był nadal lekarzem domowym a potem pracował w przychodni. W 1952 roku wrócić na Oddział Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Narutowicza i jako zastępca ordynatora. pracował tam aż do przejścia na emeryturę w 1964 roku. Zmarł 28 listopada 1973 roku.

Zebrał i opracował hm. Władysław Szymański
Słupca, dnia 25 lipca 2015 roku.

Źródła
-z referatu „Początki harcerstwa w Słupcy i Kaliszu", wygłoszonego przez córkę Mariana Morawskiego, Barbarę Morawską - Nowak, w Krakowie, podczas konferencji 19 sierpnia 2010 roku.
-LOKALNY LEKSYKON DZIAŁACZY HARCERSTWA (17) Gazeta Słupecka autor Tadeusz Kubacki.
-Gazeta Słupecka nr 30 z 2014 . Mirosława Sablowska i Waldemar Miernik Słupcanie – uczestnicy Powstania Warszawskiego
-Relacja Jana Ważbińskiego
Z harcerstwem zetknąłem się w 1914 roku, kiedy to kolega Stanisław Kluczyński będąc w gimnazjum w Łodzi wstąpił do zorganizowanej tam drużyny harcerskiej.
Podczas wakacji 1914 roku utworzyliśmy pierwszy zastęp składający się z 5 druhów:
1. druh Kluczyński Stanisław (syn Wawrzyńca)
2. ‘’ Morawski Marian
3. ‘’ Sobocki Feliks
4. ‘’ Deplewski Stanisław
5. ‘’ Ważbiński Jan.
(http://www.hksslupca.pl/index.php/historia-hufca-zhp-slupca?start=15)

 

Joomla templates by a4joomla