P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

K - biogramy

K - biogramy

Karpińska Jadwiga podharcmistrzyni

 

Urodziła się 19 listopada 1915 roku zmarła 9 października 1983 roku.

        Drużynowa w latach 1938-39 w Słupcy - prowadziła Żeńską Drużynę Harcerską im. Emilii Plater, także po zakończeniu działań wojennych.

     Po 1956 znowu objęła prowadzenie drużyny har­cerskiej,mianowana Zastępcą Komendanta Hufca do spraw harcerek R. L.4/57 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, Chorągwiana Komisja Weryfikacyjna nadaje 26.06.57 stopień pwd. R. L.6/57 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, 2.11.57 mianowana Przewodniczącą Hufcowej Komisji Weryfikacyjnej R. L.10/57 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, 15.05.58 otwarcie próby na podharcmistrza R. L. 5/58 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, zwolniona z funkcji drużynowej drużyny instruktorskiej R. L. 8/58 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, zaliczono służbę instruktorską za 1957/58 R. L. 5/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, zwolniona z funkcji zastępcy Komendanta Hufca R. L. 6/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, Główna Kwatera Harcerska R. L. 12./59 z 1.04.1959 przyznała stopień phm. - podany w R. L. 7/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, zarejestrowany instruktor R. L. 2/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, zaliczono służbę instruktorską za 1960/61 R. L. 12/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, zaliczono służbę instruktorską za 1960/61 R. L. 12/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. W roku 2004 umieszczona została Jej tabliczka epitafijna w Mauzoleum Harcerskim w Skulsku.

    Nauczycielka historii w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy. Organizator Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy. Działaczka ZNP. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

     Spoczywa na słupeckim cmentarzu parafial­nym Świętego Krzyża w Słupcy.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 października 2013 roku.

 

Słupca, dnia 25 października 2013 roku.

Kosmalski Marek harcmistrz

      W harcerstwie od 13 roku życia, przez wiele lat znany w śro­dowisku zuchów i starszej młodzieży. Drużynowy zuchowy.

      Z harcerstwem emocjonalnie związał się w 1962 roku, współurządzał w 1971 roku pod kierownictwem hm. Krystyny Górczyńskiej w internacie ekonomika w Słupcy harcówkę - jedną z najlepszych w tamtych czasach w Wiel­kopolsce.

     Członek Komisji Instruktorskiej Hufca Słupca wybrany na IX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej R. L. 8/84 Komendanta Chorągwi Konińskiej.  

      Przyznany stopień hm. - R. L. 5/75 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej   

      Uczestnik, instruktor, oboźny i komendant wielu obozów letnich hufca ZHP Słupca,

Uczestniczył w 17 harcerskich obozach letnich, traktorem z przyczepą wraz z Iwoną Furmaniak przeprowadził obóz wędrowny Słupca - Malbork – Słupca, gdzie był komendantem i traktorzystą.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 października 2013 roku.

Krajewski Eugeniusz harcmistrz

      Do harcerstwa wstąpił w 1960 roku. Przyrzeczenie złożył w 1964 roku. Zobowiązanie instruktorskie w 1968 roku.

      Stopnień przewodnika otrzymuje R. L. 3/70.

      Stopnień podharcmistrza otrzymuje R. L. 6/74 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

Zastępowy 1963-1965, przyboczny 1966-68, drużynowy 1068 -1971, członek Rady Hufca Słupca 1971 -1974.

Uczestnik na obozach harcerskich Lutomia, Susiec,  Jeziory Wielkie, Sieraków (obóz szkoleniowy),  Gądno (kwatermistrz),  Łeba i Poznań (instruktor na zimowiskach).

      Na Zbiórce Sprawozdawczo-Wyborczej Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów 19.04.2008 roku wybrany zostaje na sekretarza R. L. 5/2008 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

     Otwarcie próby na stopień hm. R. L. 11/2012 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, zamknięcie próby na stopień hm. R. L. 6/2010 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

    Aktywny członek Polskiego Czerwonego Krzyża i  Koła Honorowych Dawców Krwi.

Wyróżniony Odznaką  „Opiekuna Miejsc Pamięci w 1970 r.; Za „Zasługi dla Województwa Konińskiego” w 1985r.;  Dawca Krwi Io w 2004r., odznaczeniami państwowymi - Brązowym Krzyżem Zasług w 1987r., Srebrny Krzyż Zasługi w 2010r., wyróżniony za oddawanie honorowe krwi Kryształowym Sercem w 2004r., Zasłużony dla Zdrowia Narodu w 2008r. Decyzją Przewodniczącego ZHP z 29.10.2012 zostaje wyróżniony Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” R. L. 15.12 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. W 2012 z okazji Jubileuszu 100 – lecia Harcerstwa w Wielkopolsce wyróżniony Srebrną Lilijką. Odznaką Chorągwianą „Harcerska Służba Wielkopolsce” w 2013 roku.

     Sekretarz Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy od roku.

hm. (-) Władysław Szymański, komendant HKS w Słupcy 

Słupca, dnia 25 października 2013 roku.

Kowalińska-Radosz Mieczysława harcmistrzyni

 

      Urodzona 10 października 1921 roku.

     Drużynowa drużyny samarytanek w Słupcy w latach 1965 i członkini Komendy Hufca ZHP, gdy komendantem Hufca był hm. Władysław Szymański i hm. Ryszard Rąbczewski.

     Wybrana członkiem komendy hufca w Słupcy R. L.5/71 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, otrzymała Krzyż za Zasługi dla ZHP – R 1/73  Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

Tak  o harcmistrzyni Mieczysławie pisze MIROSŁAW WLEKŁY

Mundur harcerski zakładam do dziś na każdą zbiórkę.

„Nie mogłam zrezygnować z har­cerstwa! Kocham swój mundur, dumna jestem z tego, że mogę go nosić" (pisała w wydanej w Warsza­wie książce „We własnych oczach. Ze wspomnień instruktorów ZHP").

W Kręgu Instruktorskim im. Ta­deusza Solli w Lesznie wcale nie jestem najstarsza. Rok więcej ma Bogdan Jankowski.

(- Druhna przywędrowała do nas z Wrocławia i trzydzieści lat temu wzięliśmy ją do siebie - opowiada przewodniczący kręgu harcmistrz Jerzy Lansjer). Przyrzeczenie złożyłam we Wrze­śni, gdzie mieszkałam do wojny. Potem działałam w konspiracji. Mój pseudonim wojenny AK to „Miętówka". Tworzyłam drużynę w Kilonii. Po powrocie do Polski zostałam ko­mendantką hufca.

(Komendantka obozu dr-a Mięcia [...] uosobienie wszelkich cnót harcerskich - pisały o niej podopieczne w obozowej kronice z 1947 roku).

Moją drugą pa­sją była chirurgia. Byłam nawet ordy­natorem oddziału. Ale na harcerstwo zawsze musiałam znaleźć czas. Bo harce­rzem jest się od przyrze­czenia aż do śmierci.

Dawniej w kręgu spo­tykaliśmy się co miesiąc, teraz cztery razy w roku. Średnia wieku - 70 lat.

Syn od ponad 30 lat mieszka w Australii. Cho­ciaż jestem w Lesznie sama, to jakoś sobie radzę. Na zebrania jadę taksówką, odwozi mnie druh Doma­gała.

Przygotowuję materiały na tematy wojenne, o AK, w Kilonii współtworzyłam scenariusz o powstaniu warszawskim. We wrze­śniu chcemy zrobić spek­takl na jego podstawie.

Zapewniam, że wciąż świetnie śpiewamy przy akordeonie. Na ogniska jeździmy coraz rzadziej, większość już nie ma na to sił, ale robimy świeczkowiska. Świeczki zapalamy na każdej zbiórce.

Spotykamy się na Zatorzu, w Ka­tolickim Domu Kultury, teraz już pod szyldem kręgu seniora.

Ci wszyscy druhowie to cała moja rodzina.

    14 września 2013 roku gdy była odsłaniana Tablica pamiątkowa przyjaciela harcerzy - Stanisława  Radosza – męża, z ust hm. Mieczysławy popłynęły z wielkim wzruszeniem wypowiadane do zgromadzonych świadków odsłonięcia tablicy słowa. - To był piękny okres w naszym życiu i wiele razy z przyjem­nością wracałam myślami do Słupcy …

Obecnie mieszka w Lesznie.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 października 2013 roku.

Kwitowski Józef harcmistrz

     Urodził się 19 września 1914 roku zmarł 19 września 1980 roku.

     Przez wiele lat opiekun drużyn zuchowych i harcerskich, ko­mendant Szczepu ZHP, drużynowy drużyny młodszoharcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Słupcy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, organizator obozów letnich.  W 1962-1964 Komendant Hufca ZHP w Słupcy.

Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca Słupca R. L.17/73 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

Podczas X Patronalnego Dnia Skupienia w Skulsku w Mauzoleum Harcerskim w Skulsku 10.06.2006 roku umieszczona zostały tabliczka epitafijne hm. Józefa Kitowskiego, ­zasłużonego instruktora  harcerstwa słupeckiego.

    Wielki przyjaciel młodzieży i dzieci.

    W okresie międzywojennym: gimnastyk, bokser, piłkarz, członek słupeckiego Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. 

    W okresie okupacji prześladowany przez hitlerowców. Więzień obozu karnego w Liebenau, obozu jenieckiego w Neuenbrandenburg, Oflagu XA Itzehoe w Danii, więzień w Nuenburg, Arbeitskomanolager Struehen i Diepholz.       

     W 1946 uczy w szkole w Pełczycach, potem w Kotuni, Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Słupcy, Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy.

     Działacz ZNP. Wyróżniony Srebrnym Krzyżem za Zasługi (1954), Odznaką Przyjaciel Dziecka (1972), Złotym Krzyżem Zasługi (1973), Złotą Odznaką ZNP.

     Jego wychowanką była hm. Maria Główczyńska.

Ze źródeł wypisał: hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 06 lipca 2010 roku.

Joomla templates by a4joomla