P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

J - biogramy

J - biogramy

Jasiński Józef January harcmistrz

 

Urodził się 18.09.1929 w Zagórowie Zmarł  13.06.2006 w Słupcy.

      W szeregi harcerskie wstąpił w 1937 roku w Zagórowie i należał do gromady zuchowej.

      Służbę w ZHP pełnił, jako zastępowy, drużynowy, namiestnik zuchowy, oboźny, opiekun drużyn harcerskich.

      Po II wojnie światowej w latach 1945 jest przybocznym zagórowskiej w drużyny im. Kazimierza  Pułaskiego w Zagórowie.

     Po 1950 roku działa w OH.

Po 1957 jest namiestnikiem zuchowym hufca ZHP w Słupcy R. L. 56/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, mianowany zastępcą komendanta hufca do spraw harcerzy R. L.3/57 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, Chorągwiana Komisja Weryfikacyjna nadaje mu 26.06.57 tytuł instruktora bez stopnia R. L. 6/57 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, mianowany członkiem hufcowej komisji weryfikacyjnej w Hufcu Słupca R. L.10/57 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, od 1.12.58 mianowany przewodnikiem R. L. 12/58 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej z 15.12.58, zaliczono służbę instruktorską za 1957/58 R.L. 5/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, 15.10.58 zwolniony z funkcji namiestnika zuchowego R. L. 8/58 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, od 1.12.58 mianowany przewodnikiem R. L. 12/58 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej z 15.12.58, otwarcie próby na phm. 4/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, mianowany na funkcję zastępcy komendanta Hufca w Słupcy R. L. 13/60 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, zarejestrowany instruktor R. L. 2/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, zaliczono służbę instruktorską za 1960/61 R. L. 12/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

        Pełnił funkcję oboźnego na wielu obozach Hufca ZHP Słupca.

       Od 1971 roku pełni funkcje: opiekuna drużyn harcerskich w Zagórowie i starszoharcerskich w Słupcy. Zdobywa kolejne stopnie instruktorskie - podharcmistrza w roku 1960, harcmistrza w roku 1966, harcmistrz PL od 1985.     

         Od roku 1973 do 1975  pełni funkcję zastępcy komendanta Hufca ZHP w Słupcy R. L.17/73 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

        Przez wiele lat jest współorganizatorem akcji letnich i zimowych hufca oraz NAL.

      Wybrany na II Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej na członka Rady Hufca Słupca R. L. 7/80 Komendanta Chorągwi Konińskiej.

        W latach 1985-tych bardzo czynnie udziela się w Radzie Przyjaciół Harcerzy w Słupcy wspomagając budowę stanicy harcerskiej Hufca ZHP w Słupcy w Gaju.

       Kierownik i dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagórowie, Zastępca Dyrektora Szkoły Gminnej w Słupcy, nauczyciel w LO i Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy.

       Prezes OSP w Słupcy. Zasłużony kapelmistrz orkiestry przy OSP w Słupcy. Społecznik, długoletni radny w Zagórowie i Słupcy oraz Przewodniczący MRN w Słupcy. Nauczyciel śpiewu.

        29 maja 1988 roku orkiestra dęta pod batutą hm. PL Januarego Jasińskiego towarzyszyła w uroczystościach nadania  im. hm. Aleksandra Kamińskiego Hufcowi ZHP Słupca. Akt nadania imienia odczytał hm. PL Andrzej Sękowski - komendant Chorągwi ZHP w Koninie i przekazał go hm. Stanisławowi Przydrydze - komendantowi Hufca ZHP w Słupcy; był przegląd drużyn harcerskich, ga­wędy, występy zespołów harcerskich z IV Szczepu ze Słupcy i drużyn z Lądku.

       Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i harcerskimi  i państwowymi Między innymi Brązowym, Srebrnym, Złotym Krzyżami Zasługi,  Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski w 1983, Tytułem Honorowego Instruktora – Seniora ZHP w 1985,  Odznaką za Zasługi dla Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych nadaną 15.10.2001 roku. Wieloma odznaczeniami strażackimi nagrodami inspektor, kuratora oświaty i ministra oświaty. 

         W roku 2011 umieszczona została Jego tabliczka epitafijna w Mauzoleum Harcerskim w Skulsku

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 października 2013 roku.

Joomla templates by a4joomla