P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

I - biogramy

I - biogramy

Imirowicz Józef harcmistrz

     

      Był najwięk­szym harcerskim autorytetem (zdaniem hm. Kazimierza Gościmskiego) w łatach trzydziestych minionego stulecia w Słupcy.      

     Współorganizator Drużyny Harcerskiej im. Jana III Sobieskiego, o profilu żeglar­skim, drużynowy; inicjator i organizator obozów harcerskich, atrakcyjnych zajęć i wypraw terenowych, wyprowadził się do Kłodawy, we wrześ­niu 1939 roku, jako podharcmistrz i hufcowy (marzec 1939 r. – funkcję komendanta Hufca w Kole obejmuje Dh. Józef Imirowicz i pełni ją do wybuchu II wojny światowej) został aresztowany w pierwszej kolejności, „niepewny" - zdaniem władz okupacyjnych; po opuszczeniu kolskiego więzienia - podjął pracę sanitariusza w weterynarii, związał się z lokalną ko­mórką Armii Krajowej, dokumentował męczeństwo Żydów kłodawskich, wyko­nał wiele zdjęć w chełmskiej kaźni...

     Członkowie HKS „Warta” z Konina ufundowali i odsłonili na mogile hm. Józefa krzyż harcerski.

       Spoczywa na słupeckim cmentarzu pa­rafialnym Świętego Krzyża.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 października 2013 roku.

Imiorowicz Józefa z Muszyńskich podharcmistrzyni

    (1914-2005); ur. w Detroit, w polskiej rodzinie emigracyjnej; w 1920, z rodzicami przyjechała do kraju swoich przodków, osiedliła się w Słupcy, rodzice zostali właścicielami browaru) - w 1926 wstąpiła do I Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater, prowadzonej pod bacznym okiem Celiny Kwiecińskiej. Odtąd słowa przyrzeczenia i prawa harcerskiego stały się dla niej drogowskazem i dewizą życia; krzyż i mundur - świętością, godnością, honorem. Po szkole powszechnej - za namową ks. prałata Franciszka Szczygłowskiego, /…/ wstąpiła do trzyletniego gimnazjum w Poznaniu sióstr zakonnych. W 1931 - powrót do Słupcy. Od instruktorki Celiny przejęła drużynę, z zapałem organizowała dalszą pracę druzyny.
  W 1935 roku, w Spale odbył się Międzynarodowy Zlot Harcerstwa, harcerkami słupeckimi - córki mieszczan, rzemieślników, kupców, wśród nich była i Żydówka, i Niemka - reprezentując powiat koniński, dowodził dh. Józefa Imirowicz.
  Międzywojenna instruktorka ZHP, drużynowa III. Drużyny Harcerek im. Emilii Plater w Słupcy - Chorągiew Łódzka, Hufiec Konin, hufcowa hm. Janina Szymczakówna; autorka maszynopisu: WSPOMNIENIA Z PRACY W HARCERSTWIE W LATACH 1926-67 (kopia w posiadaniu redakcji).
- Tamten Zlot był dla mnie drużynowej, dla moich harcerek, wielką nagrodą. Zaprzyjaźniliśmy się z sąsiadami, skautami węgierskimi. Gościłyśmy Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego, który udostępnił nam swoją letnią rezydencję - opowiadała często.
   W 1937, w słupeckim kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca, poślubiła hm. Józefa Imirowicza (1913-76, nauczyciel: Słupca, Zagórów), na ślubnym kobiercu stanęli w instruktorskich mundurach. W szarych i zielonych przybyli instruktorzy z hufca konińskiego, aby utworzyć szpaler i z ciupagami skrzyżowanymi urozmaicić uroczystość - wspominała Jadwiga Karpińska (1915-83; też harcerka).
   Młodzi przenieśli się do Kłodawy.
   Józef i Józefa Imierowiczowie spoczywają na słupeckim cmentarzu Świętego Krzyża.

Tadeusz Kubacki
Gazeta Słupecka Lokalny leksykion działaczy harcerskich 10
Słupca, dnia 6 maja 2015 roku.

Joomla templates by a4joomla