H - biogramy

H - biogramy

Hałasiński Antoni harcmistrz

W latach 1951-52 był w drużynie OH w Zagórowie, potem w Poznaniu przy Stu­dium Nauczycielskim nr  2, działał w drużynie Starszoharcerskiej, gdzie drużynowym był hm. Tadeusz Bartoszczyk z Zagórowa.

      Od 1960 roku pro­wadził męską Drużynę Harcerską im. Kazimierza Pułaskiego w Zagórowie. Stopień pwd. otrzymuje R. L. 12/60 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. W roku 1961 zarejestrowany jest jako instruktor - R. L. 2/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Komendant Chorągwi Wielkopolskiej zalicza służbę instruktorską za 1960/61 R. L. 12/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej

     Wyróżniony 1973 - Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

     Otrzymał stopień harcmistrza 2 stycznia 1975 roku.

Komendant od 1975 Gminnego Związku Drużyn Harcerskich w Zagórowie, funkcję tę pełnił do 1979 roku.

      W 1978r. prowadził obóz harcerski dla trzech hufców: Golina Wilczyn, Zagórów - w Wierchomli koło Piwnicznej, i Kolonię Zuchową w Warszawie.

W 1978 otrzymuje Srebrną Odznaką Kadry Kształcące ZHP.

     Był w 1979 roku komendantem międzynarodowego obozu harcerskiego w Hodoninie w Cze­chosłowacji.

    Wyróżniony Odznaką za „Zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP” R. L.7/85 Komendanta Chorągwi Konińskiej, uhonorowany w 1988 - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

     Pełnił funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zagórowie.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 października 2013 roku.

Dodatkowe informacje