P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

H - biogramy

H - biogramy

Hałasiński Antoni harcmistrz

         Krótko przed rokiem 1950 XX wieku hm. Antoni Hałasiński był harcerzem zagórowskiej drużyny. W latach1951-52 członek w drużynie OH w Zagórowie, potem w Poznaniu przy Studium Nauczycielskim nr 2 - działał w Drużynie Akademickiej przy Studium Nauczycielskim nr 2 na ul. Mylnej, gdzie drużynowym był hm. Tadeusz Bartoszczyk z Zagórowa.
        
Od 1960 roku prowadził męską Drużynę Harcerską im. Kazimierza Pułaskiego w Zagórowie. Stopień przewodnika otrzymuje - R. L. 12/60 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. W roku 1961 zarejestrowany jest jako instruktor - R. L. 2/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Komendant Chorągwi Wielkopolskiej zalicza mu służbę instruktorską za 1960/61 - R. L. 12/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
           Jako Komendant Hufca ZHP w Słupcy w latach 1964, 1965, 1966 wielokrotnie bywałem w Zagórowie u harcmistrza Antoniego na prowadzonych przez Niego zbiórkach harcerski a także na wielu imprezach, jakie organizował dla harcerzy i społeczeństwa zagórowskiego. Każdorazowo wyjeżdżałem z Zagórowa z wielkim zadowoleniem, gdyż jego działalność w harcerstwie była wyśmienita.
           Wyróżniony 1973 - Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
           Otrzymał stopień harcmistrza 2 stycznia 1975 roku.
         Komendant od 1975 Gminnego Związku Drużyn Harcerskich w Zagórowie. Od 1976 Komendant Hufca ZHP w Zagórowie funkcję tę pełnił do 1979 roku.
       W 1978r. prowadził obóz harcerski dla trzech hufców: Golina Wilczyn, Zagórów - w Wierchomli koło Piwnicznej, i Kolonię Zuchową w Warszawie.
          W 1978 otrzymuje Srebrną Odznaką Kadry Kształcące ZHP.
        Był w 1979 roku komendantem międzynarodowego obozu harcerskiego w Hodoninie w Czechosłowacji. Jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi ZHP w Koninie wraz z hm. Jerzym Marciniakiem i hm. Krzysztofem Lamprychtem wizytowaliśmy obóz w Hodoninie. Oceniliśmy prace na obozie Komendant hm. Antoniego Hałasińskiego bardzo wysoko.
       Wyróżniony między innymi Odznaką za „Zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP” - R. L.7/85 Komendanta Chorągwi Konińskiej, uhonorowany w 1988 - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
          Pełnił funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zagórowie.
          Na emeryturze mieszkał w swoim rodzinnym mieście  Zagórowie otoczony troskliwą opieką żony Ireny
          Zmarł 23 listopada 2018 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Zagórowie.

hm. (-) Władysław Szymański
Słupca, dnia 23 październik 2018r.

 

Joomla templates by a4joomla