P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

B - biogramy

B - biogramy

Baczyńska Danuta podharcmistrzyni

Podharcmistrzyni Baczyńska Danuta z Hufca Słupca została wybrana na IX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej na członeka Rady Hufca Słupca; R.L. 8/84 Komendanta Chorągwi Konińskiej, otwarcie próby na harcmistrza; R.L. 2/86 Komendanta Chorągwi Konińskiej, otrzymała Krzyż za Zasługi dla ZHP; R.L. 3/86 Komendanta Chorągwi Konińskiej, wyróżniona Odznaką „Za Zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP”; R.L.7/85 Komendanta Chorągwi Konińskiej.

Pracowała w Komendzie Chorągwi w Koninie a następnie w Komendzie Hufca Słupca – gdy Komendantem Hufca był harcmistrz Stanisław Przydryga.

Hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 listopada 1985 roku.

Bartoszczak Mariola harcmistrzyni

Drużynowa 17 Drużyny Harcerskiej w Strzałkowie. Wybrana na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej; R.L. 7/88 na członka Komisji Instruktorskiej Hufca Słupca. Pwd. Bartoszczak Marioli zostaje otwarta próba na podharcmistrza; R. L. 7/90 Komendanta Chorągwi Konin. Przyznanie stopnia podharcmistrza; R. L. 1/92 Komendanta Chorągwi Konin. Otwarcie próby na harcmistrza; R. L.10/93 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Powołana do pełnienia funkcji Komendantki Hufca Słupca 02.09.1994r.; R. L. 9/94 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Wybrana na funkcję Komendantki Hufca Słupca na Zjeździe Nadzwyczajnym Hufca 9.12.1994r.; R. L. 12/94 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Otrzymuje Brązową Odznakę Kadry Kształcącej; R. L. 1/95 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Otrzymuje stopień harcmistrza; R. L. 5/95 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Zostaje wybrana Komendantką Hufca Słupca 7.10.1995r. na Zjeździe Hufca Słupca; R. L. 9/95 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Wyróżniona Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”; R. L. 2/96 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Wybrana na Komendantkę Hufca Słupca 4.10.1997r. na Zjeździe Hufca Słupca; R. L. 14/97 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Wyróżniona Odznaką Honorową „Harcerska Służba Wielkopolsce” nr 52 R. L. 9/99 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Wybrana na Zjeździe Hufca 22.10.1999r. na Zastępcę Komendantka Hufca; R. L. 17/99 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Pełniła także funkcję szef biura Komendy Hufca w Słupcy.

Wyszukał hm. (-)  Władysław Szymański

Słupca, dnia 15 stycznia 2000 roku.

Bączykowski Andrzej podharcmistrz

 

Pwd Bączkowski Andrzej instruktor Hufca ZHP Słupca został wybrany 11.05.2007 na Nadzwyczajnym Zjeździe na skarbnika Hufca Słupca R. L. 7/2007 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Pwd. Bączkowski Andrzej wybrany 23.11.2007 na Zjeździe Hufca Słupca skarbnikiem R. L. 1/2007 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

Pwd. Bączkowskiemu Andrzejowi próba na podharcmistrza została otwarta R. L. 8/2008 przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

W roku 2009 Hufcu ZHP Słupca w szczepie Gród pwd. Andrzeja Bączkowskiego prowadzi drużynę wielopoziomową - 43 Turystyczną Drużynę Harcerską im. "Cichociemnych".

Pwd. Bączkowskiemu Andrzejowi z Hufca próby na phm. została zamknięta R. L. 02./12 przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

hm. (-) Władysław Szymański

Źródło: wypisy z rozkazów Komendantów Chorągwi Konińskiej i Wielkopolskie i strony internetowej.

Słupca, dnia 25 marca 2012 roku.

Bentkowska Lidia przewodnik

      Drużynowa ZHP w Zagórowie. Stopień przewodnika otrzymuje. R. L. 9/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskie.

        Komendant Chorągwi Wielkopolskiej zalicza pwd. Lidii Bentkowskiej służbę instruktorską za 1958/59 R. L. 13/59.

        Zarejestrowany instruktor R. L. 2/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.     

        Zalicza Jej Komendant Chorągwi Wielkopolskiej służbę instruktorską za 1960/61 R. L. 12/61.

        Nauczycielka języka rosyjskiego w Szkole Podstawowej w Zagórowie.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 października 2013 roku.

Bernat Andrzej harcmistrz

Hufiec ZHP Zagórów

-Przyznanie stopnia podharcmistrza R. L. 7/86 Komendanta Chorągwi Konińskiej,

-na Konferencji Sprawozdawczo–Wyborczej wybrany do Rady Hufca Zagórów R. L. 7/88 Komendanta Chorągwi Konińskiej,

-otwarcie próby na harcmistrza R. L. 9/87 Komendanta Chorągwi Konińskiej,

-wybrany na Przewodniczącego Rady Hufca Zagórów R. L. 5/89 Komendanta Chorągwi Konińskiej,

-przyznanie stopnia harcmistrza R L. 6/89 Komendanta Chorągwi Konińskiej,

-wybrany na Zjeździe Hufca Komendantem Hufca R. L. 2/91 Komendanta Chorągwi Konińskiej,

-delegat na Zjazd Konińskiej Chorągwi R. L. 4/91 Komendanta Chorągwi Konińskiej,

-decyzją Przewodniczącego ZHP wyróżniony Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” R. L. 12/92 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej,

-wybrany przez Zjazd Hufca Zagórów 27.11.92 na funkcję Komendanta Hufca R. L. 15/92 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej,

-wybrany 19.10.93 na Zjeździe Hufca Zagórów na Komendanta Hufca R. L. 12/93 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej,

-wybrany Komendantem Hufca 17.10.95 na Zjeździe Hufca Zagórów R. L. 10/95 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej,

-wyróżniony Odznaką Honorową nr 45 „Harcerska Służba Wielkopolsce” R. L. 7-8/1999 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej,

-wybrany na Zjeździe Hufca Zagórów 5.11.99 na Komendanta Hufca R. L. 15/99 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej,

-wybrany na Zjeździe Hufca Zagórów 5.11.99 na Zjazd Chorągwi R. L. 16/99 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej,

-zaliczenie służby instruktorskiej za 1999/2000 R. L. 9/2000 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej,

-zaliczenie służby instruktorskiej za 2000/2001 R L. 10/2001 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej,

-zaliczenie służby instruktorskiej za 2002/2003 R. L. 9/2003 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej,

-wybrany na Zjeździe Hufca Zagórów 24.10.2003 Komendantem Hufca R. L. 12/2003 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej,

-zaliczenie służby instruktorskiej za 2003/2004 R. L. 8/2004 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej,

-ukończył „Szkołę Wodzów 2005” R. L. 9/2005 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej,

-wybrany 23.11.2007 na Zjeździe Hufca Słupca członkiem komendy hufca R. L. 1/2007 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

Wyszukał hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 5 grudnia 2007 roku.

Boruszak Maria harcmistrzyni

         Wstąpiła do ZHP w 1962 roku.

         Drużynowa zuchowa VI Gromady Zuchowej w Kotuni w latach 1975 -1987.

     Odznaczona w 1980 roku Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Konińskiej Chorągwi ZHP” R. L. 7/80 Komendanta Chorągwi Konińskiej.

     Członek Rady Hufca Słupca - wybrana na II Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej R. L. 7/80 Komendanta Chorągwi Konińskie.

        W 1985 roku Komendant Chorągwi Konińskiej otwiera phm. Marii Boruszak próbę na harcmistrza - R. L. 4/85.

        Wyróżniona Brązowym Krzyżem Zasług R. L. 5/85 Komendanta Chorągwi Konińskiej.

        Stopień harcmistrzyni otrzymuje R. L. 7/86 Komendanta Chorągwi Konińskiej.      

     Wybrana na Zjeździe  Hufca Słupca (R. L. 2/91 Komendanta Chorągwi Konińskiej) i przez Zjazd Hufca 21.11.92 na Przewodniczącego Sądu Harcerskiego (R. L. 15/92 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej).

        Nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni.

Ze źródeł wypisał: hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 października 2013 roku.

 Boruszak Wojciech harcmistrz

        Urodził się w 1947 w Mosinie.

       Harcmistrz Wojciech Boruszak 10 kwietnia 1967 roku złożył zobowiązanie instruktorskie w Poznaniu na ręce hm. Zdzisława Wieczorka, komendanta Hufca Poznań Powiat.

      Stopień przewodnika otrzymał w roku 1967, podharcmistrza w roku 1970 a harcmistrza w roku 1977. W 1966 roku uczestniczył w kursie drużynowych w Puszczykówku.       

     W 1968 otrzymuje „patent drużynowego”.

      Brał udział  akcji „Omega 68” zorganizowanej  przez Chorągiew Wielkopolską w Jeziornie koło Sierakowa a także w licznych obozach podczas letnich akcji jako uczestnik, oboźny, komendant. W 1967 pełni funkcję oboźnego na obozie w Szklarskiej Porębie. W 1969 roku na obozie harcerskim w Szklarskiej Porębie jest komendantem podobozu. Uczestnik „Akcji Trzcianka” w 1970 roku, gdzie w podobozie Szczepu z Mosiny pełnił funkcję kwatermistrza.

     Wybrany w roku 1973 na członka Komendy Hufca Słupca.

      Komendant szkoleniowego obozu sportowego w 1979 w Kole. Komendant Zgrupowania Obozów Hufca Słupca w Borsukach koło Ostródy w roku 1978. Prowadzi w 1982 roku jako Komendant obóz harcerski IV Szczepu Środowiskowego ze Słupcy w  Świętnym w gminie Wilczyn.

    Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego przy Komendzie Hufca w Słupcy. Krąg przekazuje  pwd. Lucynie Sobudce.

     Uczestnik Zlotu 100-lecia w Krakowie w 2010 roku i Zlotu 100-lecia  Harcerstwa Wielkopolskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2012.

     Odznaczony w 1968 roku Odznaką „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. W 1975 roku wyróżniony Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Konińskiego. W 2012 został wyróżniony w 2013  Srebrną Lilijkę - Protektorat Prezydenta RP nad Harcerstwem .

Opracował: hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 5 września 2013 roku.

Borys Adam
podpułkownik
harcerz 3. Gnieźnieńskiej Drużyny Harcerzy
im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

   Adam Borys urodził się 10 grudnia 1909r. na Ziemi Gnieźnieńskiej w Niechowie. Pierwszy dowódcy batalionu „Parasol”, cichociemny, pseudonim „Pług”. Skierowany przez Komendę Główną Armii Krajowej do szkolenia młodych żołnierzy wywodzących się z harcerstwa - grup szturmowych.„Szarych Szeregów”, odznaczony pośmiertnie przez Naczelnika ZHP 24.10.1989 R. L. 12/89 Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP z roletą i mieczami”. Odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.
…W 1939r. w artylerii Wojska Polskiego wziął udział w kampanii wrześniowej. Został przydzielony do Ośrodka Zapasowego Artylerii w Kielcach. Sprawował tam funkcję dowódcy baterii w 55. pułku artylerii lekkiej. Internowany na Węgrzech, przebywał w obozie dla oficerów w Gyor nad Dunajem – zbiegł i przedostał się do Francji, do polskiego obozu wojskowego Coetquidan. Tam znalazł się w szeregach 3. Dywizji Piechoty. Brał udział w kampanii francuskiej 1940 roku, a po jej klęsce ewakuował się do Wielkiej Brytanii, gdzie został przydzielony do 1 Brygady Strzelców.
…W nocy z 1 na 2 października 1942 r., został jako cichociemny przerzucony do bazy pod Garwolinem. Trafił do Kedywu AK jako zastępca dowódcy majora Jana Kiwerskiego.
…W połowie 1943 r. kierownictwo Kedywu poleciło Borysowi utworzenie specjalnego oddziału do walki z gestapo. Kompania, dowodzona przez "Pługa", o nazwie Agat, przekształcona następnie w Pegaz, a ostatecznie w batalion przeznaczona do organizowania zamachów na oficerów SS i gestapo powstała na przełomie lipca i sierpnia 1943 r. dokonała wielu akcji likwidacyjnych niemieckich dygnitarzy.
…Po wojnie wrócił na swoją ukochaną Ziemię Witkowską, gdzie niedaleko uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Niechanowie, do Gimnazjum Państwowego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, w którym należał do drużyny harcerskiej. Studiował na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego a potem jako wyróżniający się absolwent od 1935 pogłębiał studia specjalistyczne w USA.
…Aresztowany w lipcu 1945 r. przez UBP. Dwa miesiące później zwolniony na mocy amnestii. W 1950 roku zwolniony z pracy z trudem utrzymywał siedmioosobową rodzinę. W 1954 roku został technologiem w Zjednoczeniu Przemysłu Drobiarskiego w Prochowicach Śląskich.
…Od 1958 roku, po częściowej rehabilitacji, organizował Instytut Przemysłu Mięsnego w Warszawie, któremu szefował do 1968 roku. Sekretarz Międzynarodowej Unii Nauk o Żywności. W 1966 roku współorganizował I Kongres Unii w Warszawie. Jako pracownik naukowy pracował do 1980 roku. Doktoryzowała się w SGGW. Autor wielu prac naukowych.
…Zmarł 27 sierpnia 1986 roku w Witkowie pod Gnieznem i tu na cmentarzu parafialny został pochowany.

Opracował: hm. Władysław Szymański

Słupca, dnia 30 maja 2015 roku.

Bydłowski Lech harcmistrz

     Hufiec Słupca.

     Powołany do Wydziału HSPS Komendy Chorągwi w Konińskiej R. L. 2/80 Komendanta Chorągwi Konin.

     Przyznano Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej - R. L. 4/80 Komendanta Chorągwi Konińskiej.

     Wybrany na II Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej członkiem Rady i członkiem Komendy Hufca Słupca R. L. 7/80 Komendanta Chorągwi Konińskiej, wybrany na IX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej do Komisji Instruktorskiej Hufca Słupca R. L. 8/84 Komendanta Chorągwi Konińskiej, wybrany na  Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej członkiem Rady Hufca Słupca R. L. 7/88 Komendanta Chorągwi Konińskiej, wybrany na delegata na Zjazd Konińskiej Chorągwi R. L. 4/91 Komendanta Chorągwi Konińskiej, wybrany członkiem Sądu Harcerskiego Chorągwi w Koninie R. L. 5/91 Komendanta Chorągwi Konińskiej.

    Instruktor na obozach letnich hufca ZHP Słupca między innymi Gądno (oboźny), Smolniki, Kierz.

    9 grudnia 1988 roku Komenda Hufca powołała no­wą jednostkę na terenie Hufca V Szczep Środowiskowy. Stało się to dzięki aktywności instruktorów, szczególnie hm. Lecha Bydłowskiego.Z pomocą przy­szła Spółdzielnia Inwalidów, która udo­stępniła pomieszczenie piwniczne przy internacie (blok w którym mieszkali pracownicy Spółdzielni) oraz sprzęt. W ramach szczepu powołano drużyny: modelarską, kompu­terową, turystyczną i zuchową. Kadrę in­struktorską stanowili: pwd. Marian Szalbierz, hm. Lech Bydłowski, pwd. Stefan Olejniczak, pwd. Katarzyna Caban (Rybicka). Komendantem V Szczepu mia­nowano hm. Lecha Bydłowskiego.

     Wyróżniony Brązowym Krzyżem Zasług R. L. 5/85 Komendanta Chorągwi Konińskiej.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 5 listopada 2013 roku.

Joomla templates by a4joomla