P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

A - biogramy

A - biogramy

Andrzejewski Andrzej przewodnik

 

   Drużynowy w Myszakówku i Michalinowie Oleśnickim, drużynowy na obozach hufca ZHP Słupca. Zmarł 17 października 2016 przeżył 71 lat.
   
Pracował w nadzorze pedagogicznym jako zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Zagórowie (1970-1982), zastępca Gminnego Dyrektora Szkół (1983-1985), Gminny Inspektor Oświaty i Wychowania (1986-1990) oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagórowie (1996-2001). Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów ZNP w Zagórowie w latach 2004-2008.

Andrzejewski Mariusz harcmistrz

1-Andrzejewski Mariusz pwd. Hufiec Zagórów otwarcie próby na stopień phm., R. L. 2/90 Komendanta Chorągwi Konińskiej.
2-Andrzejewski Mariusz pwd. Hufiec Zagórów, przyznanie stopnia phm., R. L. 4/90 Komendanta Chorągwi Konińskiej.
3-Andrzejewski Mariusz phm. wybrany 17.10.95 delegatem na Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej na Zjeździe Hufca Zagórów, R. L. 10/95 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
4-Andrzejewski Mariusz phm. wybrany 17.10.95 członkiem komendy Hufca Zagórów na Zjeździe Hufca Zagórów, R. L. 10/95 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
5-Andrzejewski Mariusz phm. otwarcie próby na stopień hm., R. L. 4/95 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
6-Andrzejewski Mariusz phm. Hufiec Zagórów, zamknięcie próby na hm., R. L. 6/97 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
7-Andrzejewski Mariusz phm. Hufiec Zagórów, przyznanie Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej, R. L. 2/97 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
8-Andrzejewski Mariusz hm. wybrany zastępcą Komendanta Hufca 23.10.97 na Zjeździe Hufca Zagórów, R. L. 17/97 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
9-Andrzejewski Mariusz hm. Hufiec Zagórów, wybrany 4.11.97 na zbiórce II Rejonu Wyborczego (Hufce: Babiak, Słupca, Zagórów) na delegata na XXXI Zjazd ZHP, R. L. 19/97 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
10-Andrzejewski Mariusz hm. Hufiec Zagórów, Drużynowy I DSH zastępca komendanta hufca, przewodniczący kręgu instruktorskiego delegat na XXXII Zjazd ZHP, R. L. 11/2001 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
11-Andrzejewski Mariusz hm. Hufiec Zagórów, wybrany na delegata na Zjeździe Hufca 5.11.99 na Zjazd Chorągwi, R. L. 16/99 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
12-Andrzejewski Mariusz hm. wybrany na Zjeździe 24.10.2003 członkiem komendy Hufca Zagórów, R. L. 12/2003 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
13-Andrzejewski Mariusz hm. Hufiec Zagórów, wybrany na delegata na Zjazd Chorągwi, R. L. 12/2003 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

Źródło: wypisy z rozkazów Komendantów Chorągwi Konińskiej i Wielkopolskie za lata 1975-2008 .

Wyszukał hm. Władysław Szymański, komendant HKS w Słupcy


Słupca, dnia 5 września 2013 roku.

Andrzejewski Ryszard harcerz orli

    Ryszard Bogdan Andrzejewski urodził się 13 listopada 1920 roku a został przez Niemców rozstrzelany w Strzałkowie 13 września 1939 roku.
   Ignacy Nowicki phm. były Hufcowy I Hufca Harcerzy w Poznaniu imieniem Bolesława Chrobrego Chorągiew Wielkopolska potwierdza pismem (odpis w moim archiwum) z dnia 22 listopada 1946 roku, że Ryszard Andrzejewski posiadał stopień Harcerz Orlego i pełnił funkcję przybocznego w 37 Drużynie im. Franciszka Wawrzyniaka mieszczącej się przy Gimnazjum Kupieckim w Poznaniu. Był dobrym i obowiązkowym harcerzem.
   Józefa Głogowska żona hm. Edmunda Głogowskiego – kronikarza Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy na prośbę Komendanta Kręgu hm. Władysława Szymańskiego tak wspomina w krótkiej notatce losy harcerza poznańskiego Ryszarda Andrzejewskiego.
…Pierwszą ofiarą hitlerowskiego terroru Strzałkowie. Młody harcerz Ryszard Andrzejewski z Poznania, przechodził przez Strzałkowo i został zatrzymany przez Niemców. Miał na sobie pod płaszczem mundurek i nożyk harcerski. To dla oprawców hitlerowskich wystarczyło aby skazać Rysia na śmierć. Zginął 13.09.1939r. rozstrzelany za parkiem ewangelickiego cmentarza i tam został pochowany.
27.12.?r. nastąpiła ekshumacja jego zwłok i przewiezienie do Poznania na cmentarzu przy ul. Bluszczowe (pochowany rząd 200 grób 19? prawdopodobnie dwa następne; z informacji ustnej hm. Pawła Napieralskiego)). (Data eshomacji zapisana jest w Głosie Wielkopolskim z 16.09.1976  /27grudnia/ - Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich prowadzi śledztwo w sprawie rozstrzelania ...)
    Przed wojną Ryszard Andrzejewski mieszkał w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 41. Inicjatorem ekshumacji zwłok i pochowania na cmentarzu Bożego Ciała w Poznaniu na Dębcu był brat Zbigniew Andrzejewski zamieszkały w Poznaniu na ulicy Przemysłowej 53/3. Skierował 8 lipca 1946 roku do ówczesnego starostwa we Wrześni prośbę o ekshumację (odpis w moim archiwum).
   Dla uczczenia miejsc straceń i pamięci pomordowanych Polaków – GRN w Strzałkowie uchwałą z dnia 26.10.1967r. nadała jednej z nowych ulic (przy obiektach Ochotniczej Straży Pożarnej) im. Ryszarda Andrzejewskiego. Czyt. Januarego Szumiłowskiego - Dzieje Strzałkowa.
   Rok poprzedzającym ekshumację Ryszarda 1945 był rokiem wielkiej manifestacji. W dniu Wszystkich Świętych przy grobie harcerza Rysia wartę pełnili druhowie ze Szkoły Podstawowej ze Strzałkowa. Postawiono krzyż brzozowy. Paliły się duże pochodnie. Odśpiewano Rotę i pieśni religijne, modlono się w intencji harcerzy zamordowanych w czasie II wojny światowej. Ze Strzałkowa zgromadziły się tłumy ludzi, młodzieży i dzieci. Uroczystość prowadził kierownik Szkoły Stefan Piekarski...
   Postać Druha Ryszarda Andrzejewskiego przybliżył CZYTELNIKOM Gazety Słupeckiej w LOKALNYM LEKSYKONIE DZIAŁACZY HARCERSTWA oraz „SŁUPECKA I LUDZIE” ALBUM. GALERIA 25-LECIA, redaktor Tadeusz Kubacki.
ANDRZEJEWSKI Ryszard (1920-39) członek I Hufca Harcerzy im. Bolesława Chrobrego; Harcerz Orli, przyboczny 37. Drużyny Harcerskiej im. Franciszka Wawrzyniaka przy Gimnazjum Kupieckim w Poznaniu; we wrześniu 1939 roku udał się – jako ochotnik - w kierunku Warszawy...
Był ubrany w mundur harcerski i posiadał finkę. Napotkany - już w drodze powrotnej - został rozstrzelany przez wojsko niemieckie 13 września, na cmentarzu ewangelickim w Strzałkowie, za to ŻE BYŁ HARCERZEM; w 1946 zwłoki ekshumowano, pochowany został na jednym z cmentarzy w rodzinnym Poznaniu; w 1967 roku, uchwałą Gromadzkiej Rady Narodowej, jednej ze strzałkowskich ulic nadano Jego imieniem.
(artykuły - Tadeusza Kubackiego w Gazecie Słupeckiej nr 48(1214) z 26.11.2013 s. 20).

Opracował: harcmistrz Władysław Szymański, komendant Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy

Słupca, dnia 1 listopada 2014 roku.

Arendarek Leon

   Aktywny członek III Drużyny Harcerskiej w Słupcy: przyboczny, zastępowy. Żołnierz 2 kompanii harcerskiej w 205. ochotniczym pułku piechoty.

   Urodził się 13 marca 1903 roku w Kleczewie. Szkołę Elementarną ukończył w Słupcy. Ślusarz... inkasent.

   Członek oddziału pomocniczego w strza­łkowskim obozie jeńców i internowanych.

   W POW - „Wiąz", łącznik: Komenda Lokalna - Komenda Obwodu. Na froncie wschodnim - uczestnik walk pod Łomżą, w Ostrołęce, w Makowie, pod Pułtuskiem, Nasielskiem...

  Najważniejszą powinnością peowiaków jest utrwalanie w sercach Polaków twór­czych haseł i wskazań wielkiego ukochanego Wodza Naczelnego Marszałka Józefa Piłsudskiego, Budowniczego Zmartwychwstałej Ojczyzny - napisał w podręcznych notatkach.

  W latach międzywojennych był sekretarzem Stowarzyszenia Rzemieślników Polskich w Słupcy, współorganizatorem Związku Peowiaków; żołnierzem poznańskiego 3 pułku lotniczego.

   Podczas okupacji hitlerowskiej: w okolicach Tarnopola dostał się do niewoli, i... Staro­bielsk - obóz przejściowy Małoszewice - Stalag XIIIA - Arbeit Komando 124 - Stalag XIII c Hammelburg Arbeit Komando 321... Jeniec nr 23 343.

Uhonorowany Medalem 10-lecia 1918-28, zmarł 1 marca 1982 roku, spoczywa w Słup­cy.

 

Gazeta Słupecka (kub).

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla