P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

W - biogramy

W - biogramy

Winkler Stanisław harcmistrz

Harcmistrz Winkler Stanisław Hufiec Słupca, długoletni drużynowy w Wacławowie, zarejestrowany instruktor; R.L. 2/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, zaliczono służbę instruktorską za 1960/61; R. L. 12/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, otrzymał Krzyż za zasługi dla ZHP; R.L. 1/73 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, członek Komisji Rewizyjnej Hufca Słupca; R. L.17/73 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 lutego 1974 roku.

Witkowski Mikołaj podharcmistrz

Od 1.12.1958r. pełni służbę instruktorską w Hufcu ZHP Słupca mianowany przewodnikiem; R. L. 12/58 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej z 15.12.1958r. Zaliczono służbę instruktorską za 1957/1958; R.L. 5/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Zaliczono służbę instruktorską za 1958/1959r.; R.L. 13/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Zarejestrowany instruktor; R. L. 2/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Otwarcie próby na podharcmistrza ze specjalnością harcerską; R. L. 4/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Przyznanie stopnia podharcmistrza ze specjalnością harcerską; R. L. 7/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Zaliczono służbę instruktorską za 1960/61 R. L. 12/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Drużynowy harcmistrzyni Jadwigi Kazimiery Szymańskiej z domu Wieczorek

Drużynowy w Lądku. Kwatermistrz na obozie letnim Hufca ZHP Słupca w 1962 w Czeszewie.

Został pochowany na cmentarzu w Lądku.

hm. Władysław Szymański

Słupca. dn. 25 stycznia 2013r.

Wisła Henryk harcmistrz

-Przewodnikowi Henrykowi Wiśle został przyznany stopień podharcmistrza przez Komendanta Chorągwi Konin - R. L. 2/80.

- Henryk Wisła podharcmistrz - wybrany na II Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej członkiem Rady Hufca i członkiem Komendy Hufca ZHP Słupca, R. L. 7/80 Komendanta Chorągwi Konin.

-Phm. Henryk Wisła członek  Komisji Rewizyjnej Hufca Słupca, wybrany na IX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej - R. L. 8/84 z 30.10.1984 Komendanta Chorągwi Konin.

-Henryk Wisła phm. Hufiec Słupca - przyznanie stopnia harcmistrza; R. L. 7/89 Komendanta Chorągwi Konin. 

-Henryk Wisła hm. Hufiec Słupca wybrana na Zjeździe  Hufca przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Hufca R. L. 2/91 Komendanta Chorągwi Konin.

-Wisła Henryk członek Komisji Rewizyjnej Hufca Słupca, wybrany na IX Konferencji Sprawozdawczo -Wyborczej - R. L. 8/84 KomendantaChorągwi Konin.

-Wisła Henryk phm. członek Komisji Rewizyjnej Hufca Słupca wybrany na Konferencji Sprawozdawczo –Wyborczej R. L. 7/88 Komendanta Chorągwi Konin

-Wisła Henryk hm. Hufiec Słupca wybrany na Zjeździe Hufca Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Hufca Słupca R. L. 2/91 Komendanta Chorągwi Konin.

-wzorowy i oddany harcerstwu instruktor Hufca ZHP w Słupcy. Uczestnik wspólnie z hm. Stanisławem Przydrygą - komendantem Hufca Słupca, grup zwiadowczych, które wyszukiwały miejsca na letnie obozy harcerskie. Wspierał w swych poczynaniach rozbudowę Stanicy Harcerskiej w Gaju. Wzorowo prowadził działalność kontrolną w hufcu Słupca.

-pełnił funkcje kwatermistrzowskie na zimowiskach harcerskich, Nieobozowej Akcji Letniej, obozach harcerskich w Miłkowie koło Karpacza, w Kobylcu koło Wągrowca. Był lubiany przez dzieci i instruktorów.

Zmarł w 2014r. pochowany na cmentarzu parafialnym w Słupcy.

hm. Władysław Szymański, były Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZHP Chorągwi Konińskiej

Słupca, dnia 30 maja 2014r.

Wolska Małgorzata podharcmistrzyni

     Do harcerstwa wstąpiła w 1966 roku.

     Przyrzeczenie złożyła 23 lipca 1966 roku. Zobowiązanie instruktorskie złożyła w lipcu 1974 roku.

     Drużynowa w latach 1973-1981 R. L. 8/1975, R. L. 5/1976 i R. L. 1/1981 Komendanta Hufca w Strzałkowie. Namiestnik Referatu Zuchowego Hufca Strzałkowo w latach 1976 -1977 -  R. L. 8/1977 i R. L. 9/1977 Komendanta Hufca w Strzałkowie.

     Powołana do Chorągwianego Sztabu Przeglądu Drużyn Zuchowych w Hufcu Strzałkowo R. L 5/83 Komendanta Chorągwi Konińskiej.

     Uczestniczyła w CAS na kursie IIo w 1977 roku w Stęszewku i w Szkole Instruktorów Zuchowych w Oleśnicy w 1982 roku.

    Uczestniczka spotkań seniorów harcerskich w Trzemesznie, Mogilnie, Skulsku, Funce, Wągrowcu.

    Brała udział w Zlocie 100-lecia w Krakowie, Zlocie Seniorów w Warszawie, Łodzi, Zlocie 100-lecia harcerzy Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim.

   Brała udział jako instruktor – drużynowa w obozach harcerskich w Smolnikach, Kierzu, Wadowicach - Stryszowie,  Kobylcu, Gaju.

   Wyróżnienie Honorową odznaką „Za zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP” R. L. 7/84 Komendanta Chorągwi Konińskiej, uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasług R. L. 5/85 Komendanta Chorągwi Konińskiej.

Skarbnik Harcerskiego Kręgu Seniorów  w Słupcy R. L. 10/2010 Komendanta Hufca w Koninie.

    Nauczycielka matematyki.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 października 2013 roku.

Wolski Andrzej harcmistrz

 

       W latach 1966 - 1968 pełni funkcje przybocznego w Drużynie Łącznościowej w Liceum Ogólnokształcącym Zobowiązanie instruktorskie złożył w 1968 roku.

W 1968 -1969 jest drużynowym Drużyny Łącznościowej, w latach 1971 -1976 przy LO w Słupcy.

          Instruktor Inspektoratu Łączności Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

Od 1976 do 1978 pełni funkcję Sekretarza Harcerskiego „Klubu Łączności” w Słupcy.

      Od 1982 do 1986 jest członkiem komendy Hufca ZHP w Słupcy (dwie kadencje). W latach 1984 - 1986 Przewodniczy Komisji Kształcenia i Stopni w Hufcu ZHP Słupca.

       Stopnie instruktorskie zdobywa:  pwd. 22.06.68 roku - R. L. 3/1968, phm 25.02.1976 - R. L. 1/76, hm. 1.09.1978 - R. L. 3/1978.

        Mianowany decyzją Komendanta Hufca ZHP w Słupcy na kierownika referatu harcerskiego R. L. 2/80 Komendanta Chorągwi Konińskiej.

        Na II Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej wybrany członkiem Rady Hufca Słupca R. L. 7/80 Komendanta Chorągwi Konińskiej.

       Mianowany na funkcję kierownika referatu harcerskiego w hufcu Słupca R. L. 5/82 Komendanta Chorągwi Konińskiej.

       Członek Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Konin R. L 6/83 Komendanta Chorągwi Konińskiej.     

       Wybrany na IX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej członkiem Rady Hufca, członkiem Komendy Hufca Słupca R. L. 8/84 Komendanta Chorągwi Konińskiej. 

       Wybrany na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej członkiem Rady i Komendy Hufca Słupca R. L. 7/88 Komendanta Chorągwi Konińskiej.

       Wybrany na Zjeździe  Hufca członkiem Sądu Harcerskiego Hufiec Słupca R. L. 2/91 Komendanta Chorągwi Konińskiej.

       Wybrany (wybory uzupełniające) 13.05.2005 na Nadzwyczajnym Zjeździe do HKR w Słupcy R. L. 11/2005 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.      

       Wybrany 11.05.2007 na Nadzwyczajnym Zjeździe na funkcję zastępcy przewodniczącego KRH Słupca R. L. 7/2007 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

    Wybrany 23.11.2007 na Zjeździe Hufca Słupca zastępcą przewodniczącego KRH R. L. 15/2007 Komendanta Chorągwi Wielkopolskie.

     Współorganizator wielu obozów harcerskich hufca Słupca, gdzie pełni funkcje oboźnego,  komendanta (Kobylec, Kierz, Wadowice).

       Uczestnik Zlotu 100-lecia w Krakowie, Zlotu Seniorów w Warszawie, Łodzi, Zlotu 100-lecia harcerzy Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim.      Uczestnik spotkań seniorów harcerskich w Trzemesznie, Mogilnie, Skulsku, Mielnicy Dużej.

      Uczestnik obozów szkoleniowych łącznościowych organizowanych przez Chorągiew Wielkopolską i Hufiec ZHP Rawicz.

     Hm. Andrzej pracuje na falach krótkich i ultrakrótkich. Utrzymuje kontakt z wieloma operatorami głównie z Polski a w tym z radiostacjami obsługiwanymi przez instruktorów harcerskich. Przygoda ta zaczęła się dla niego w 1965 na obozie krótkofalarskim w Olejnicy gdzie przebywał wraz z Januszem i Lechem Jurdzińskimi – i jak mówi, w Harcerskim Klubie Łączności "SŁUPCA"  trwała do lat 90-tych poprzedniego stulecia i trwa nadal.

     W latach 1978-2007 działał w Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie.

      Wyróżniony w 1978 Brązowym Odznaczeniem im. Janka Krasickiego, w 1989 Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 1979 Brązową Odznaką „Za Zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP”, w 2000 Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”. Odznaczony Krzyżem  „Za Zasługi dla ZHP” R. L 7/83 Komendanta Chorągwi Konińskie. Decyzją Przewodniczącego ZHP z 29.10.2012 zostaje wyróżniony Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” R. L. 15.12 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

        Członek założyciel w 2000 roku Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy. Od początku członek Komendy Kręgu a od 19.10.2009 roku zastępca Komendanta Kręgu Seniorów w Słupcy – R. L 10/2010 Komendanta Hufca ZHP w Koninie.

        Członek Kapituły przy Wspólnocie Skulskiej ZHP im. hm.  Antoniego Bogdańskiego.

Magister inżynier organizacji i zarządzania w przemyśle elektromaszynowym.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 października 2013 roku.

Woźniak Zdzisław harcmistrz

     Harcmistrz Woźniak Zdzisław członek Rady Hufca, Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego w Słupcy, zastępca komendant Hufca Słupca, inicjator budowy bazy harcerskiej w Gaju, Komendant na obozach akcji letniej Hufca ZHP Słupca, członek Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy.

       Wybrany II Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej na członek Rady Hufca Słupca; R. L. 7/80 Komendanta Chorągwi Konin. Otrzymuje stopień podharcmistrza; R. L. 4/84 Komendanta Chorągwi Konin. Zostaje wyróżniony Honorową Odznaką „Za Zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP”; R. L. 7/84 Komendanta Chorągwi Konin. Wybrany na członka Rady Hufca Słupca na IX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej; R. L. 8/84 Komendanta Chorągwi Konin. Powołany na członka Sztabu Chorągwianego XI Manewrów Techniczno-Obronnych; R. L.3/88 Komendanta Chorągwi Konin. Wybrana na członka Rady i Komendy Hufca ZHP w Słupcy na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej; R. L. 7/88 Komendanta Chorągwi Konin. Otwarcie próby na harcmistrza; R. L. 4/87 Komendanta Chorągwi Konin. Zamknięcie próby na harcmistrza; R. L. 3/89 Komendanta Chorągwi Konin. Wybrany na Zjeździe Hufca Zastępcą Komendanta Hufca Słupca; R. L. 2/91 Komendanta Chorągwi Konin. Powołany członek sztabu Zlotu z okazji 80-lecia; R. L. 7/91 Komendanta Chorągwi Konin. Członek Hufcowej Komisji na Stopień Przewodnika w Słupcy; R. L. 5/94 Komendanta Chorągwi Konin. Harcmistrz Woźniak Zdzisław na IV Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Chorągwi Konińskiej wybrany został na członka Chorągwianej Komisji Instruktorskiej.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 marca 2014 roku.

Joomla templates by a4joomla