P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

S - biogramy

S - biogramy

Siupa Iwona podharcmistrzyni

     Phm. Iwona Siupa od 1983 roku jest instruktorem ZHP.
     Od początku swojego stażu instruktorskiego czynnie działała w harcerskich szeregach.
     We wrześniu 1983 roku współzałożycielka drużynę starszoharcerskiej przy LO w Słupcy, której po okresie próbnym została nadana nazwa 7 Drużyna Starszoharcerska w Słupcy. Najpierw pełniła w niej funkcję zastępowej, później przybocznej, a 23.10.1986 rozkazem L10/86 wydanym przez Komendanta Hufca ZHP w Słupcy, została mianowana drużynową drużyny i była nią do sierpnia 1990r.
     7DSH przez szereg lat była jedną z prężniej działających jednostek Hufca ZHP w Słupcy. Czynnie uczestniczyła w życiu hufca. Brała udział we wszystkich hufcowych akcjach i imprezach, a również reprezentowała hufiec na imprezach chorągwianych np. CHPZHS, Rajd Nocny „Mała Niedźwiedzica”, Zlot Harcerstwa Starszego w Uniejowie, jak również ogólnopolskich takich jak: Rajd Rodło, Rajd Amonit, Rajd Świętokrzyski, III- VII PZHS.
     W 1988r 7DSH była w grupie wyróżnionych drużyn, które uzyskały prawo do udziału w Zlocie ZHP na Polach Grunwaldu. Nominację na ten zlot odebrała drużynowa 7DSH phm. Iwona Furmaniak (obecnie Siupa) na uroczystości w Gnieźnie. 15 lipca 1988r. na Polach Grunwaldu 7DSH ze Słupcy otrzymała "Odznakę Grunwaldzką" nadaną przez Główną Kwaterę ZHP.
     W latach 1990 – 1992 prowadziła I Drużynę Harcerską im. Emilii Plater w Słupcy.
     W latach 1985-1991 była członkiem kadry szeregu obozów harcerskich. Były to:
-12-25.08.1984 obóz 7DSH na zgrupowaniu w Mikorzynie (instruktor)
-27.07-10.08. 1985 obóz wędrowny Nowy Sącz-Zakopane (komendant)
-07-20.07.1986 obóz 7DSH wędrowny Słupca-Malbork (z-ca komendanta)
-30.07.-12.08.1987 obóz wędrowny Oświęcim-Kraków (komendant)
-21.07-03.08.1989 obóz wędrowny Stargard-Szczecin (komendant)
-11-27.08 1989 obóz 7 DSH wędrowny Bieszczady (komendant)
-24.07.-08.08.1990 obóz wędrowny Sanok-Lesko (komendant)
-10-25.08.1991 obóz wędrowny Żywiec – Maków Podhalański komendant)
     Reprezentowała Hufiec ZHP Słupca jako:
-Delegat na IV Konferencji Sprawozdawczo Wyborczej Komendy Chorągwi Konin (16 XII 1988)
-Delegat na IX (XXVI) Zjazd ZHP (28-31 III 1989)
-Pełnomocnik Komisji Zjazdowej ZHP na rejon III w Chorągwi Konińskiej (1990)
     W latach 1986-1990 poza pracą w macierzystym hufcu, pracowała również w Akademickim Kręgu Harcerskim im. Heliodora Święcickiego przy UAM w Poznaniu. W latach 1988 -1990 wchodziła w skład rady w/w kręgu.
     W 1998 roku założyła, przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słupcy, gromadę zuchową. Jest to 3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” w Słupcy, którą prowadzi nieprzerwanie do dziś. Gromada prowadzona jest zgodnie z metodyką zuchową.W ciągu tych lat wypracowała swoje zwyczaje i obrzędy, posiada swoje okrzyki i zawołania, piosenkę gromady i totem, prowadzi kronikę.
     Drużynowa phm. Iwona Siupa stara się, aby zuchy często brały udział w różnorodnych wycieczkach, biwakach i rajdach.
     Nawiązała kontakt ze Słupeckim Klubem Turystyki Kolarskiej „Bicykl”, którego członkowie pomagali organizować rajdy rowerowe dla gromady np.rajd rowerowy „Powitanie wiosny” (sześciokrotnie), rajd pieczonego ziemniaka, a także wspierali organizacyjnie samodzielne biwaki 3GZ: w Stanicy Hufca ZHP Słupca w Gaju (2000r), biwak pod namiotem w Niezgodzie (2003r), „Rajd świętojański” do Kawnic i Bieniszewa w dniach 18-20.06.2004r.
     Gromada bierze również udział w rajdach i biwakach, organizowanych przez inne środowiska słupeckich harcerzy. Imprezy te są doskonałą okazją do integracji zuchów i harcerzy. Np. w 2004 r. uczestniczyła w „Rajdzie św. Jerzego” zorganizowanym przez 2 DH im. Tadeusza Kościuszki i w „Rajdzie pieczonego ziemniaka” w Gaju” zorganizowanym przez 43 TDH „Cichociemni”. W latach 2000, 2004 i 2008 w biwaku „Imieniny zucha” zorganizowanym przez I Szczep Harcerski im. Janusza Korczaka w Słupcy. Dwukrotne uczestniczyła w biwaku wigilijnym w Stanicy Hufca ZHP Słupca w Gaju. Wielokrotnie w hufcowych spotkaniach i biwakach z okazji Dnia Myśli Braterskiej.
     W 2001 roku nawiązała kontakt z Drużyną Zuchową „Skrzaty z kujawskiej chaty”, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie. Jest to drużyna „Nieprzetartego szlaku”. Zuchy z tej drużyny odwiedziły 3 GZ i uczestniczyły w dniu 27.09.2001 r. w zbiórce gromady. Po tej wizycie, przez dłuższy czas gromady utrzymywały kontakt korespondencyjny.
     3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” pod opieką phm. Iwony Siupy uczestniczyła w uroczystościach związanych z obchodami Święta 3 Maja i Święta Niepodległości. W szeregach harcerzy brała udział w uroczystościach żałobnych zorganizowanych w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II.
     Stopień podharcmistrza przyznany przez Komendanta Chorągwi ZHP Konin rozkazem L4/87 z dnia 30.04.1987.
     Wybrana na Zjeździe 24.10.2003 sekretarzem Komisji Rewizyjnej Hufca Słupca; R.L. 12/2003 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, 13.05.2005. Na Nadzwyczajnym Zjeździe wybrana na skarbnika hufca w Słupcy; R.L. 11/2005 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej Wybrana na kolejnym Zjeździe Hufca 24 marca 2006 r. Członkiem Komendy Hufca była do 11 maja 2007r. Jako członek Komendy Hufca systematycznie uczestniczyła we wszystkich jej posiedzeniach. Wspólnie z innymi instruktorami opracowywała plan pracy hufca, uczestniczyła w pracach Komendy.
     Komenda Hufca ZHP w Słupcy w latach 2004-2005 zorganizowała dwa obozy harcerskie w stanicy w Gaju koło Witkowa (19-28.07.2004 i 04-13.07.2005). Phm. Iwona Siupa była członkiem kadry na tych obozach. Pomagała w ich zorganizowaniu i przeprowadzeniu.
     Po przejściu do Hufca ZHP Konin w 2008r.  3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” ze Słupcy stara się czynnie uczestniczyć w imprezach hufca i integrować się z nowym środowiskiem. 3 GZ wielokrotnie brała udział w biwakach z okazji Dnia Myśli Braterskiej, a także w Hufcowym Dniu Zucha, Złazie Hufca „Na bursztynowym szlaku” i innych.
    W 2008 r. reprezentacja gromady wraz z drużynową uczestniczyła w Zlocie Wielkopolskich Zuchów w Śmiglu.
    Wyróżniona listem pochwalnym Naczelnika ZHP; R.L. 2/11 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, uhonorowana Odznaką „Harcerska Służba Wielkopolsce”; R.L. 3/11 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Odznakę wręczono na uroczystościach związanych z obchodami 20-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy.
    W dniu 18.10.2018 roku uczestniczyłem u „Leśnych Ludków” na zbiórce z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości” [1].

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 27.03.2011 roku.

Źródła
-Biogram napisany w oparciu o dokumenty przekazane do hm. Andrzeja Przybyły Komendanta hufca w Słupcy
-archiwum własne

[1] -[ http://www.hksslupca.pl/index.php/2018-wydarzenia-w-hks/464-24-pazdziernik-2018]

 

Phm. Janina Skrabucha podharmistrzni

 

     Phm. Janina Skrabucha z domu Kordylewska urodziła się 10.06.1933 r. w Lasku (powiat poznański).  Zmarła w Koninie 28 lutego 2020 roku. W czasie II wojny światowej przeprowadziła się wraz z rodzicami i rodzeństwem z Konina do Słupcy.
     Pracę zawodową rozpoczęła w Strzałkowie. Pracowała także w Cieninie Kościelnym, Komendzie Hufca ZHP w Słupcy, Szkole Podstawowej nr 2 w Słupcy, w Gosławicach potem w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie. Najdłużej w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie, skąd przeszła na emeryturę.
     W latach 1957 - 1974 była trzecim Komendantem Hufca: po Ferdynandzie Rewersie, hm. Kazimierzu Gościmskim, phm. Janina Skrabucha (1959), a przed hm. Ryszardem Rąbczewskim, hm. Józefem Kwitowskim,  hm. Władysławem Szymańskim.
     W 1958 na obozie letnim w Mieczownicy pełniła funkcję skarbnika.
     15.06.58 otwarcie próby na podharcmistrza R. L.6/58 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, zaliczono służbę instruktorską za 1957/58 R.L. 5/59 przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskie.
     Mianowana zastępcą Komendanta Hufca  R. L. 6/59  Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
     Mianowana Komendantem Hufca Słupca. R. L. 9/59  Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
     Mianowana członkiem sztabu „Wieś” R. L. 10/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
     Zwolniona z funkcji zastępcy Komendanta Hufca w Słupcy R. L. 11/59  Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej
     Główna Kwatera Harcerska  R. L. 12./59 z 1.04.1959 przyznała stopień phm. R. L. 7/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
     Zaliczono służbę instruktorską za 1958/59 R. L. 13/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
     Zwolniona na własną prośbę z funkcji Komendanta Hufca w Słupcy R. L. 7/60 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
     Zaliczono służbę instruktorską za 1960/61 R. L. 12/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
     Śp. Janina Skrabucha całe swoje życie zawodowe poświęciła pracy z dziećmi w szkole.
     Szkołę Podstawową ukończyła w Słupcy, następnie Liceum Pedagogiczne w Krotoszynie. W Poznaniu z kolei Studium Nauczycielskie (kierunek geografia i wychowanie fizyczne). Była również nauczycielką nauczania początkowego.
     Za osiągnięcia w pracy zawodowej była wielokrotnie nagradzana. Otrzymała: Złoty Krzyż Zasługi (1975r.), Nagrodę Kuratora Oświaty (1976r.), Odznakę Honorowa za Zasługi dla Miasta Konina (1977r.), Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Konińskiego (1979r.), Odznakę Przyjaciel Dziecka (1979r.), Odznakę za Zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP (1979r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983r.).
    Została pochowana na cmentarzu parafialnym św. Krzyża w Słupcy. Niech spoczywa w pokoju!

Opracował  hm. Władysław Szymański

Słupca, dnia 20 marca 2020 roku

Żródła:
-Gazeta Słupecka nr 12 z 17 marca 2020 roku
-archiwum własne

Snaglewski Stanisław

     Opiekun męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Słupcy.   
    W
1948 roku był współorganizatorem uroczystości wręczenia sztandarów drużyny w Słupcy. Wymagający w przyswajania wiedzy przez uczniów, cieszył się dużym autorytetem moralnym.
     W roku 2004
umieszczona została Jego tabliczka epitafijna w Mauzoleum Harcerskim w Skulsku.
    
Spoczywa na słupeckim cmentarzu parafialnym.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 października 2013 roku.

Spychała Dariusz podharcmistrz

    Podharcmistrz Spychała Dariusz, drużynowy 19 DH w II Szczepie Harcerskim w Słupcy, Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego, kwatermistrz Hufca Słupca, komendant kursu funkcyjnych w Słupcy, otwarcie próby na podharcmistrza; R.L. 6/89 Komendanta Chorągwi Konińskiej, przyznanie stopnia podharcmistrza; R.L. 1/92 Komendanta Chorągwi Konińskiej, członek Hufcowej Komisji na Stopień Przewodnika; R.L. 5/94 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Pracownik etatowy w Komendzie Hufca Słupca.

 

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 lipca 1995 roku.

 

Styza Dorota harcmistrzyni

Drużynowa drużyny w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy w latach 1965-tych.

 Szczecińska Cecylia (Tomkowiak) przewodniczka

     Przewodniczka Szczecińska Cecylia drużynowa w Hufcu ZHP Słupca, od 1.12.1958r. mianowana przewodnikiem; R.L. 12/58 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, zaliczono służbę instruktorską za 1957/58; R.L. 5/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, zaliczono służbę instruktorską za 1958/59 R.L. 13/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, mianowany na funkcję namiestnika Hufca ZHP Słupca; R.L. 13/60 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, zaliczono służbę instruktorską za 1960/61; R.L. 12/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, zarejestrowany instruktor; R.L. 2/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 czerwca 2013 roku.

Szymańska Jadwiga Kazimiera harcmistrzyni

 

       Urodziła się 14 września 1943 roku w Lądku zmarła 28 sierpnia 2009 roku w Słupcy.
     Do harcerstwa wstąpiła w Lądku Hufiec Słupca Chorągiew Wielkopolska, gdzie złożyła w 1956 roku Przyrzeczenie Harcerskie w obecności nauczyciela-wychowawcy, drużynowego, phm. Mikołaja Witkowskiego. W Liceum Pedagogicznym w Morzysławiu uczestniczyła w obozie letnim w Krotoszynie, na którym przyszłych nauczycieli przygotowywano do prowadzenia drużyn zuchowych i harcerskich. W roku 1960 prowadziła w Lądku akcję nieobozową dla zuchów. Od 1962 roku jest czynnym instruktorem hufca ZHP Słupca jako drużynowa zuchowa w Woli Koszuckiej a potem w Ratyniu. Wielokrotnie uczestniczyła w akcjach obozowych (Lutomia, Zaniemyśl, Gądno, Szumirad) hufca ZHP Słupca, jako drużynowa harcerska i zuchowa,  komendantka. Prowadziła na akcjach letnich  dokumentację finansową. W hufcu Słupca pełniła funkcję namiestnika zuchowego i szkolenia dla drużynowych zuchowych w Gaju i szkolenia na odprawach zwoływanych przez komendanta hufca.
Przyznanie stopnia phm. R. L. 10/1966 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.. Przyznanie stopnia hm. R. L. 4/90 Komendanta Chorągwi Konińskiej.
     
Od roku 2003 w Harcerskim Kręgu Seniorów w Słupcy pełniła funkcję skarbnika i była współredaktorem strony kronik kręgu wysyłanych do kroniki Wspólnoty Skulskiej ZHP, Rady Wielkopolskich Kręgów Seniorów, na stronę internetową Starszyzny i Seniorów ZHP.
    
Nauczycielka w Woli Koszuckiej, Ratyniu, Kowalewie, Kotuni w której w roku 1984 objęła stanowisko dyrektora. Pełniła funkcję metodyka i wizytatora języków obcych, w powiecie słupeckim a następnie w województwie konińskim.
     
Redagowała artykuły do Zielonego Sztandaru, Wiadomości Słupeckich, Gazety Słupeckiej, Kuriera Słupeckiego, Niedzieli, Ładu Bożego, Przewodnika Katolickiego a także do fachowych metodycznych zeszytów – szczególnie o postępie pedagogicznym w nauce języka obcego .
    
Działała w Zespole Parafialnym Caritas przy parafii Błogosławionego Michała Kozala Biskupa Męczennika w Słupcy i w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej pełniąc funkcję sekretarza.
    
Kronikarka Parafii Bł. M. Kozala BM w Słupcy (16 tomów), Parafialnego Zespołu Caritas Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Nominowana pośmiertnie do tytułu „PRO BONITATE FRATRIBUS ALLATA” (za dobroć ludziom okazaną). Działaczka Związku Nauczycielstwa Polskiego.

     Za prace zawodową wyróżniana wielokrotnie przez Ministra Oświaty, Kuratora Szkolnego, Inspektora Oświaty. Uhonorowana Brązowym, Srebrnym i Złotymi (dwukrotnie) Krzyżami Zasługi a także najwyższym wyróżnieniem Ministra Oświaty - Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto wyróżniono Ją Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Konińskiego”, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych”.

        W roku 2010 umieszczona została Jej tabliczka epitafijna w Mauzoleum Harcerskim w Skulsku.

        Pochowana na cmentarzy parafialnym św. Krzyża w Słupcy.

Słupca, dnia 28 sierpnia 2013 roku.

 Szymański Władysław harcmistrz

        Urodzony 30.05.1941 r. w Zagórowie.

       Do harcerstwa wstąpił w 1948 roku w Zagórowie gdy drużynowym zuchowym był Michał Andrzejak.

     W 1949 złożył obietnicę zuchową. Przyrzeczenie harcerski w 1956. Zobowiązanie instruktorskie w 1960.

     Należał do Organizacji Harcerskiej w Zagórowie.

     Był członkiem drużyny w Liceum Pedagogicznym na ul. Mylnej w Poznaniu w hufcu Jeżyce i uczestnikiem obozu szkoleniowego Chorągwi Wielkopolskiej w 1957 w Zaniemyślu gdzie zdobył stopień harcerski wywiadowcy. Uczestniczy w 1960 w obozie szkoleniowym w Zaniemyślu zorganizowanym przez hufiec ZHP z Pleszewa.

     Od 1960 instruktor hufca ZHP Słupca, gdzie zdobył stopień przewodnika (R 4/62 KH z 20.IV.1962), podharcmistrza (R. 6/64 K Ch. z 20.06.1964) i harcmistrza (R 3-4 K Ch. z 30.06.1966).

     W latach 1962-1964 szczepowy Akademickiego Szczepu Żaczek w Poznaniu przy Studium Nauczycielskim nr 1 w hufcu Jeżyce.

     Od 1964 do 1966 Komendant Hufca ZHP Słupca potem zastępca Komendanta Hufca i przewodniczący w wielu kadencjach Komisji Rewizyjnej Hufca Słupca, wielu kadencjach Komisji Rewizyjnej Chorągwi Konińskiej i zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Chorągwi Wielkopolskiej.

    Drużynowy i komendant na wielu obozach letnich (Czeszewo, Lutomia, Susiec, Sarcz, Chorzemin, Zaniemyśl, Jeziory Wielkie, Górzyniec, Wewerska Bitiszka, Smolniki). Pełnił także na obozach funkcje oboźnego, kwatermistrza, instruktora szkoleniowego na kursach organizowanych przez Chorągiew Wielkopolską ZHP - w Szumiradzie i Chorągiew Konińską dla komendantów hufców. Organizator bardzo wielu akcji programowych i akcji nieobozowego lata.

     Uczestniczył we wszystkich X Konferencjach Wyborczych Hufca i we wszystkich Zjazdach Wyborczych Hufca Słupca (ostatni 23.11.2007 r.). Uczestnik Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczych: Chorągwi Poznańskiej, Konińskiej (wszystkich) i Wielkopolskiej ZHP. Uczestnik IV, VII, VIII, XXVII (Nadzwyczajny), XXVIII, XXXI Zjazdów ZHP. Członek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP.

   Reprezentował Chorągiew Konińską ZHP na spotkaniach międzynarodowych w Hodoninie w Czechosłowacji.

     Członek Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy, współredaktor stron kroniki zdjęciowej Harcerskiego Kręgu wysyłanych do kroniki Wspólnoty Skulskiej ZHP i Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów. Rzecznik prasowy Kręgu utrzymujący kontakt z redakcją strony internetowej Wydziału Seniorów i Starszyzny Głównej Kwatery ZHP. Autor od 2000 - 2010 roku zeszytów Wydarzenia w Harcerskim Kręgu Seniorów w Słupcy. Obecnie Komendant Kręgu Seniorów i Starszyzny ZHP w Słupcy. Prowadzący stronę internetową Harcerskiego Kręgu Seniorów www.hksslupca.pl

     Od 1960 – członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. 1964 – 1971 Przewodniczący Rejonowej Konferencji Szkoleniowej w Lądku, 1969 – 1972 Członek Zarządu Powiatowego ZNP w Słupcy, 1976 – 1979 Prezes Rady Zakładowej ZNP przy Gminnym Dyrektorze Szkół w Słupcy, 1978 – 1980 Przewodniczący Zespołu d/s kierowania szkołą i zespołami nauczycielskimi Sekcji Szkolnictwa Ogólnokształcącego przy Oddziale Zarządu Głównego ZNP w Koninie, 1983 – 1986 Członek Prezydium Zarządu Okręgu w Koninie odpowiedzialny za sprawy socjalno-bytowe i współpracę z administracją oświatową Kuratorium Oświaty w Koninie, 1984 – 1986 Członek Międzywojewódzkiej Komisji Wczasów i Lecznictwa w Poznaniu, 1994 – 1996 Związkowy Koordynator Rejonu Słupeckiego, 1994 – 1996 Przewodniczący Rejonowej Komisji Historycznej ZNP w Słupcy,

2006 – 2009 Przewodniczący Sekcji Emerytów Nauczycieli i Pracowników Oświatowych Gminy Słupca, 1983 Delegat na XXXIII Zjazd ZNP do Warszawy.

     Radny w Gminie Lądek i kilku kadencji w Gminie Słupca, członek Komisji Oświaty Powiatowej Rady Narodowej w Słupcy.

     Ofiarny działacz Słupeckiego Towarzystwa Kulturalno-Kulturalnego, członek od 1994, wiceprezes, honorowy członek Słupeckiego Towarzystwa Kulturalnego.

     Sekretarz kwartalnika Wiadomości Słupeckie i Zeszytów Słupeckich. Autor wielu artykułów prezentujących twórców – amatorów poetów, malarzy nieprofesjonalnych. Współorganizator imprez kulturalnych. Organizator wycieczek dla członków oraz sympatykach Towarzystwa, do teatru, do miejsc związanych z polską historią, a także na dłuższe wyjazdy poza granice kraju. Do Włoch, do Lwowa, do Hiszpanii, Grecji, Chorwacji, Kopenhagi, Budapesztu, Pragi, Berlina czy Kopenhagi, w Sudety z wypadem do Drezna i Miśni, na Kaszuby, do Petersburga przez Wilno, Rygę, Talin, do Kazimierza Biskupiego, do Teatru Wielkiego w Poznaniu, kilkakrotnie do Teatru Muzycznego w Poznaniu, do Biniszewa, do Kinepolis w Poznaniu, do Warszawy, Bydgoszczy. Na koncerty Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Poznańskiej w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. Do starych kościołów św. Wawrzyńca, św. Leonarda w Słupcy. Na piknik w Niezgodzie, w gospodarstwie agroturystycznym w Powidzu „na pyry” i w Stawisku, do F. Szulczyńskiego i do Chatki Ornitologa w Białobrzegach. Po starych cmentarzach Poznania, Gniezna, Woldenberga, Warszawy. Do Lednicy, Biskupina, zamku w Kurniku, pałaców w Warszawie, Rogalinie i Czerniejewie. Na wykopaliska na Rydlowej Górze w zakolu Warty pod Zagórowem czy Giecza. Do muzeów znajdujące się w miastach okalających Słupcę.

     Współinicjator renowacji starych pomników na cmentarzu parafialnym w Słupcy, które w zaznaczyły swoją obecność w dziejach Słupcy. Np. pomnik nagrobny A. Szeluty, grobowiec z 1846 roku, mogiły powstańca styczniowego W. Olsztyńskiego, a także mogiły nauczyciela - patrioty Jana Paszkowskiego, grobu rodziny Kozickich - rodziców dowódcy słupeckich peowiaków z 1918 roku.

     Współinicjator wydawnictw książkowych, broszurowych, kronik, albumów wydanych staraniem STS-K, wystaw, koncertów prelekcji. Organizator pięciu plenerów malarskich np. Pejzaże i zaułki Słupcy, Ziemia Słupecka 2007, Piękno Ziemi Słupeckiej, Krajobrazy nadwarciańskie. Inicjator powstania Uniwersytetu III Wieku w Słupcy. Członek Kapituły Gazety Słupeckiej dla Słupczanina Roku.    

     Korespondent Gazety Poznańskiej, publikował artykuły Przeglądzie Wielkopolskim, Kronikach Wielkopolskich, Przeglądzie Katolickim, Gazecie Słupeckiej, Kurierze Słupeckim.    

     Sekretarz redakcji w latach 1996 - 2000 kwartalnika Wiadomości Słupeckie, współredagował Zeszyty Słupeckie, kronikarz 10 tomów kronik Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i wspólnie z żoną Jadwigą 19 tomów kronik parafii Bł. Michała Kozala Biskupa Męczennika w Słupcy (dane na rok 2013). Od 1996 r. autor i wydawca broszur „Z życia STS-K„ (12 woluminów). Współredaktor książki „Zasłużeni działacze Związku Nauczycielstwa Polskiego Województwa Konińskiego 1905-1977”. Autor biogramów w Słowniku biograficznym nauczycieli Wielkopolski Wschodniej.

     Wyróżniony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w1988, Brązowym w 1969, Srebrnym w 1981, Złotym w 1980,Krzyżem za Zasługi dla ZHP w 1974, Za Zasługi w rozwoju Województwa Poznańskiego” w 1974, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Konińskiego” w 1980, Złotą Odznaką ZNP w 1977, Odznaką za Zasługi dla ZHP Wielkopolskiej Chorągwi Srebrna Odznaką Honorowa w 1975, Za Zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP” w1979, Srebrną Lilijką - Protektorat Prezydenta RP nad Harcerstwem” z okazji 100 lecia Harcerstwa w 2013. Medalem 30-lecia Polski Ludowej w 1974, Medalem 40-lecia Polski Ludowej w1984, Odznaką Zasłużonego Działacza LZS w 1989, Honorową Odznaką za Zasługi w Sporcie Szkolnym w1987, Złotą Odznaką Honorową „Drużyn Młodzieżowych OSP” w 1970, Medal 100-lecia ZNP w1995, Pro bonitate fratibus allata (Dla czyniących dobro barciom) w 2009. Statuetką PZC w Słupcy za wkład pracy i pomoc drugiemu człowiekowi w 2009. Uhonorowany Odznaką Pamiątkową na  100-lecie Powstania Wielkopolskiego.

       Wyróżniany przez PTTK, OSP, Naczelników Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, Komendantów Chorągwi Wielkopolskiej, Poznańskiej i Konińskiej ZHP, Inspektora Oświaty, Kuratora Oświaty i wielokrotnie przez Ministra Oświaty. Wyróżniony tytułem Niezwyczajny w ogólnopolskim plebiscycie Niezwyczajni 2018-2019. Uhonorowany w 2019 w Lublinie skautową laską przyjażni przez Instruktorów i Krąg Seniorów "Szaniec" z Lublina.

     Nauczyciel, działacz ZNP - Rejonowy Koordynator Związku Nauczycielstwa Polskiego, sekretarz Parafialnego Zespołu Caritas i Rady Duszpasterskiej przy parafii Bł. M. Kozala w Słupcy, Komendant  Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy.

   Ojciec Magdaleny i Joanny, dziadek Jakuba, Aleksandra, Mikołaja i Szymona.

   Ukończył Szkołę Podstawową w Zagórowie, Liceum Pedagogiczne w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą w Kaliszu.

Nauczyciel w Szkołach Podstawowych w Ratyniu i Kowalewie, Kierownik a potem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotuni, Gminny Dyrektor Szkół Gminy Słupca, Inspektor Oświaty, Dyrektor Zespołu Ekonomicznego Szkół Gminy Słupca. Etatowy Członek Zarządu Miasta w Słupcy 1998 -2002.

Słupca, dnia 15 grudzień 2019 roku.

Szymkowiak Marian harcmistrz

    Drużynowy starszoharcerski drużyny w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy. Członek władz Hufca ZHP w Słupcy i Chorągwi Konińskiej. Instruktor na obozach akcji letniej Hufca Słupca. Komendant obozów wędrownych dla harcerzy starszych z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy.
     Otrzymuje Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej; - R.L. 4/80 Komendanta Chorągwi Konin. Podharcmistrz Marian Szymkowiak - wybrany na II Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej członkiem Rady Hufca, członkiem Komendy Hufca Słupca; R.L. 7/80 Komendanta Chorągwi Konin. Mianowany na funkcję kierownika referatu starszoharcerskiego w Hufcu ZHP Słupca; R.L. 5/82 Komendanta Chorągwi Konin. Otrzymuje stopień harcmistrza; R.L. 5/82 Komendanta Chorągwi Konin. Zostaje wyróżniony Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”; R.L 7/83 Komendanta Chorągwi Konin. Wybrany na IX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej członkiem Rady Hufca Słupca; R.L. 8/84 Komendanta Chorągwi Konin. Harcmistrz Marian Szymkowiak ze Słupcy wybrany na III Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Chorągwi Konińskiej sekretarzem Chorągwianej Komisji Rewizyjnej; R.L. 1/85 Komendanta Chorągwi Konin.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 lutego 2000r.

Śmiechowska Danuta podharcmistrzyni

 

     Podharcmistrzyni Danuta Śmiechowska była członkiem Harcerskiego Klubu Krótkofalarskiego przy Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy.
     Przewodniczka Śmiechowska Danuta wybrana na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej na członka Komisji Instruktorskiej Hufca ZHP Słupca; R.L. 7/88 Komendanta Chorągwi Konin. Wybrana na Zjeździe Hufca 22.10.1999r. na Komendantkę Hufca ZHP Słupca; R.L. 17/99 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Zaliczenie służby instruktorskiej za 1999/2000; R.L. 9/2000 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Zostaje w wyniku wyborów Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca Słupca 11.05.2007r. wybrana na członka Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Słupca; R.L. 7/2007 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Wybrana 23.11.2007r. na Zjeździe Hufca Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Słupca.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 stycznia 2008 roku.

Joomla templates by a4joomla