P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

R - biogramy

R - biogramy

Raczkowski Tadeusz podharcmistrz

Podharcmistrz Raczkowski Tadeusz Hufiec Słupca, odznaczony Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Konińskiej Chorągwi ZHP”; R.L. 7/80 Komendanta Chorągwi Konińskiej, powołany do Chorągwianego Sztabu Przeglądy Drużyn Starszoharcerskich w Koninie; R.L. 2/83 Komendanta Chorągwi Konińskiej, wyróżniony Honorową Odznaką „Za Zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP”; R.L. 7/83 Komendanta Chorągwi Konińskiej, otrzymuje stopień podharcmistrza; R.L. 5/82 Komendanta Chorągwi Konińskiej, członek Rady i członek  Komendy Hufca ZHP Słupca wybrany na IX Sprawozdawczo-Wyborczej; R. L. 8/84 Komendanta Chorągwi Konińskiej, członek Rady i komendy Hufca Słupca wybrany na Sprawozdawczo-Wyborczej; R.L. 7/88 Komendanta Chorągwi Konińskiej.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 marca 1999 roku.

Radziszewski Damian przewodnik

Przewodnik Radziszewski Damian instruktor z Hufca Słupca, wybrany 13.05.2005 na Nadzwyczajnym Zjeździe na skarbnika hufca w Słupcy; R.L. 11/2005 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, wybrany 23.11.2007r. na Zjeździe Hufca Słupca Komendantem Hufca ZHP w Słupcy; R.L. 1/2007 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, ponownie wybrany 11.05.2007r. na Nadzwyczajnym Zjeździe na Komendanta Hufca; R. L. 7/2007 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, zaliczono służbę instruktorską w roku 2006/2007; R.L. 12/2007 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 lutego 2008 roku.

Ratajczyk Zdzisława harcmistrzyni

   Harcmistrzyni Henryka Ratajczyk prowadziła drużyny harcerskie w Lądku - Hufiec ZHP Lądek w Jaroszynie w Hufcu ZHP Słupca. Była członkiem Kręgu Instruktorskiego "Węzeł" w Hufcu ZHP Słupca.
   Ratajczyk Henryka pwd. - członkini Rady Hufca Lądek wybrana na II Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej R. L. 7/80 Komendanta Chorągwi ZHP Konin.

   W Hufcu Słupcy otwarcie próby na phm.  R. L. 4/84 Komendanta Chorągwi ZHP Konin. Przyznanie stopnia phm. R. L. 3/85 Komendanta Chorągwi ZHP Konin. W Hufca Słupca wybrana do Rady Hufca na IX Konferencji Sprawozdawczo.-Wyborczej R. L. 8/84 Komendanta Chorągwi ZHP Konin. Otwarcie próby na stopień hm. R. L. 4/86 Komendanta Chorągwi ZHP Konin. Przyznanie stopnia hm.  R L. 6/89 Komendanta Chorągwi ZHP Konin.

                                                                                                            hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 30.11.2020 roku

 

Rąbczewski Ryszard harcmistrz

      Urodzony 17 sierpnia 1929 roku w Słupcy zmarł 9 czerwca 2008 roku we Wrześni.   
     Po roku 1945 aktywnie włączył się w rodzinnej Słupcy w działalność ZHP. Harcerz, zastępowy, drużynowy w latach 1945-1949.

   
Wiosną 1945 roku został uczniem miej­scowego gimnazjum i członkiem II Drużyny Męskiej im. Jana Sobieskiego, gdzie złożył przy­rzeczenie harcerskie na ręce Komendan­ta Hufca Konińskiego phm. Antoniego Studzińskiego.
      
W 1948 roku - jako drużynowy - z rąk phm. Jana Kujawy przyjął sztandar I Drużyny Męskiej im. T. Kościuszki.
      
W 1949 nastąpiła likwidacja ZHP wraz z innymi - znalazł się w konspiracyjnej Polskiej Partii Wolności.

     
W 1950 roku aresztowany (jako „buntownik, wróg ludu”, członek Związku Młodych Patriotów Polskich a potem Polskiej Partii Wolności, wraz z innymi licealistami ze Słupcy skazany na sześć lat więzienia (skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu w dniu 17.10.1951r.: na karę 6 lat więzienia, praco­wał ciężko w Piechocińskich kamie­niołomach - Teczka więźnia 1071/W - AP -ZKWMO - Rąbczewski Ryszard - zwolniony z Mielęcina 21.11.1953r.).
     
A w roku 1956, po powstaniu powiatu słupeckiego, razem z innymi instruktorami harcerskimi organizuje hufiec ZHP, którego zostaje długoletnim  komendantem. Wspaniały instruktor  o wyjątkowym zmyśle organizacyjnym cechach przywódczych, organizator gromad i drużyn harcerskich specjalnościowych – żeglarskich, twórca klubów krótkofalarskich, kręgów instruktorskich, wielu akcji programowych, szkoleniowych, obozów i zimowisk harcerskich.
    
W 1957 współorganizator Hufca ZHP Słupca, ofiarny działacz w gromadze­niu środków finansowych, sprzętu obozowego  na obozy letnie harcerskie w: Skokach, Powidzu, Mieczownicy i Głodowie,
mianowany zastępcą Komendanta Hufca do spraw harcerzy R. L.3/57 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, Chorągwiana Komisja Weryfikacyjna nadaje 26.06.57 stopień pwd. R. L.6/57 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, 15.05.58 następuje otwarcie próby na podharcmistrza R. L.5/58 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, 15.10.58 zwolniony z funkcji zastępcy Komendanta Hufca do spraw harcerzy R. L. 8/58 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, mianowany zastępcą Komenda Hufca Słupca. R. L. 9/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
     
Otrzymuje stopień phm. R. L. 7/60 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Zarejestrowany instruktor R. L. 2/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.      
       
Zaliczono służbę instruktorską za 1960/61 R. L. 12/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
      
W latach 60-tych i 70-tych XX stulecia Komendant Hufca ZHP Słupca - mianowany w R. L. 7/60 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Wybrany Komendantem Hufca R. L.5/71 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
         Organizator i Komendant bardzo wielu harcerskich obozów letnich hufca Słupcy.  
    
Członek Komisji Hufca na Stopień Organizatora i Przewodnika R. L.9/71 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
        
Wybrany ponownie Komendantem Hufca Słupca  R. L.17/73 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.     
        
Wielokrotnie wyróżniany przez władze Chorągwi Wielkopolskiej i Konińskiej.
       
Pasjonat harcerskiego wychowania, harcerskiej drogi dla siebie i innych. Do końca życia utrzymujący kontakty z instruktorami harcerskimi i środowiskami drużyn zuchowych i harcerskich
     
W 2009 r., w pierwszą rocznicę śmierci harcmistrza Ryszarda Rąbczewskiego, w słupeckim kościele parafialnym pw. św. Leonarda, odprawiona została Msza Święta w Jego intencji a na cmentarzu Świętego Krzyża w Słupcy, poświęcono Krzyż Harcerski - na Jego mogile - ufundowany przez członków Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy.
       
W roku 2010
umieszczony zostaje Jego tabliczka epitafijna w Mauzoleum Harcerskim w Skulsku.
      
Pochowany najpierw na cmentarzu we Wrześni a potem  przeniesiony na cmentarz parafialny św. Krzyża w Słupcy.

Ze źródeł wypisał: hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 9 czerwca 2013 roku.

Rewers Ferdynand

Mianowany pierwszym Hufcowym w Słupcy 1.01.1957 R.L. 1/57 z dnia 10.01.57 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, z dniem 15.03.57 zwolniony z obowiązków Komendanta Hufca Słupca R. L.3/57 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 października 2013 roku.

Romańska Ewelina przewodniczka

Przewodniczka Romańska Ewelina, drużynowa 43 DH w V Szczepie w Słupcy, wybrana na Nadzwyczajnym Zjeździe członkiem Komendy Hufca Słupca; R.L. 5/2000 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, wybrana na Zjeździe 23.10.2003r. Zastępcą Komendanta Hufca Słupca; R.L. 12/2003 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, wybrana 13.05.2005r. na Nadzwyczajnym Zjeździe na Zastępcę Komendanta Hufca w Słupcy; R.L. 11/2005 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, wybrana 11.05.2007r. na Nadzwyczajnym Zjeździe na Zastępcę do Spraw Programowych Komendanta Hufca Słupca; R.L. 7/2007 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, wybrana 23.11.2007r. na Zjeździe Hufca Słupca Zastępcą Komendanta Hufca R. L. 1/2007 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 stycznia 2008 roku.

Joomla templates by a4joomla