P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

14 marzec 2018 Dziękujemy za życzenia

 Dziękujemy za życzenia

... z najlepszymi życzeniami  z okazji Dnia Kobiet 2018 roku.

hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu ZHP W Słupcy z Wielkopolski.

 

Czytaj więcej: 14 marzec 2018 Dziękujemy za życzenia

7 marca 2018 Harcerski Dzień Kobiet w Zapiecku w Słupcy

Harcerski Dzień Kobiet w Zapiecku w Słupcy

           W wigilię Dnia Kobiet zaprosiliśmy w dniu 7 marca 2018 roku do słupeckiego Zapiecka nasze harcerki seniorki na uroczystą zbiórkę Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy. Po złożeniu życzeń i obdarowaniu pięknymi tulipankami naszych Pań wyśpiewaliśmy piosenką najserdeczniejsze życzenia.
          Bukiety z siedmioma różami wręczyliśmy wraz z dyplomem komendanta Jubilatkom hm. Marii Boruszak i pwd. Halinie Miętkiewicz z okazji ich  rocznicy urodzenia. I znów zabrzmiała wesoła harcerska piosenka. 
           Komendant wręczył phm. Władysławie Garsztce dyplom od Naczelnika ZHP i Kierownika Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP z okazji Jej szczególnego Jubileuszu.
          Jubilatki zaprosiły nas na uroczysty obiad, herbatę, kawę i wyśmienity tort. Przy stole toczyły się rozmowy, oglądana była też kronika za rok 2017 i książeczka - Wydarzenia w 2017. Krąg Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy. Na 68 stronach ukazało się 55 artykułów obrazujących naszą działalność w 2017  roku.
           Zbiórkę zakończyliśmy wspólnym zdjęciem oraz bardzo uroczystym kręgiem.

hm. Władysław Szymański

2 marzec 2018 Zbiórka kadry instruktorskiej w Koninie

Zbiórka kadry instruktorskiej w Koninie

Na ul Sosnowej 16 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie w dniu 2 marca.2018r. odbyło się zbiórka instruktorów Hufca Konin.

Hm. Tomasz Rybarczyk - zastępca komendanta hufca zachęcał drużynowych do włączenia się do realizacji propozycji programowej dotyczących edukacji obywatelskiej - Architekci wymarzonego jutra.

Ponadto informował o programie Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w związku ze 100-leciem Powstania Wielkopolskiego.

Hm. Michał Kałużny - komendant hufca zapraszał kadrę instruktorską na warsztaty metodyczne Rurowy dżem, które odbędą się 14.04.2018 r. w SOSW w Koninie. Warsztaty poprowadzi trener PSPiA KLANZA.

Phm. Mateusz Krzesiński - komendant VII Szczepu ZHP zapraszał drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wielopoziomowe do wzięcia udziału w X Harcerskim Biwaku Rekreacyjnym FLORIAN 2018, który odbędzie w dn. 20-22.04.2018 r.

Komendant hm. Michał Kałużny poinformował, że komenda hufca ustaliła terminy i koszty obozów organizowanych podczas HAL 2018:
Pobierowo (koszt: 980,00 zł):

I turnus          27.06-11.07.2018

II turnus       11-25.07.2018 (kolonia zuchowa, podobóz harcerski)

III turnus        25.07-08.08.2018   

Komendant przypomniał, że komenda hufca na posiedzeniu w dniu 29.01.2011 przyjęła uchwałę nr 33/XVIII, w której postanowiła: Wprowadza się wydawanie drużynom, gromadom i kręgom Certyfikatu Jednostki.

1.Certyfikat, o którym mowa w pkt. 1 otrzymuje drużyna, gromada lub krąg, która do końca I kwartału danego roku kalendarzowego (do 31 marca) opłaci składki członkowskie za cały rok kalendarzowy z góry za wszystkich członków jednostki zgodnie z danymi z systemu EWIDENCJA ZHP.

2.Certyfikat obowiązuje od 1 kwietnia roku kalendarzowego, za który opłacono składki do 31 marca roku następnego.

3.Wykaz jednostek, które otrzymują Certyfikat ogłasza komendant hufca corocznie do 10 kwietnia.

Przypomniał o możliwości pozyskiwania 1% podatku przez gromady, drużyny,       środowiska hufca. Zasady są takie same, jak w roku ubiegłym: Komendant informował  - należy wpisać Numer KRS: 0000266321 oraz w rubryce cel szczegółowy 1%: Hufiec Konin.Po tych słowach jednostka może dodać swoje oznaczenia (np. 89 KDH) - najlepiej jak najkrótsze. W biurze KH dostępne są ulotki, które środowiska będą mogły rozprowadzać.

Zbiórka została zakończona wspólnym kręgiem.

Obecny na zbiórce hm. Władysław Szymański

2 marzec 2018 Msza święta w intencji harcerzy seniorów ZHP w farze konińskiej

Msza święta w intencji harcerzy seniorów ZHP w farze konińskiej

 

Na zaproszenie Dh Genowefy Dąbek z Kręgu Seniorów ZHP z Konina  uczestniczyliśmy w dniu 2 marca w farze konińskiej św. Bartłomieja w Mszy świętej w intencji harcerz i seniorów konińskich i słupeckich a w szczególności zmarłych w ostatnim roku śp. śp. Jadwigę Naskręcką, Mariana Olszaka, oraz Irenę Karpińską.

            Z naszego słupeckiego kręgu Seniorów Harcerskich w Mszy świętej uczestniczyli hm. Eugeniusz Krajewski pwd. Tadeusz Niemczewski,  hm. Stanisław Przydryga, hm. Władysław Szymański.
            Po Mszy św. na zaproszenie Dh. Genowefy Dąbek spotkaliśmy się  na Ryku Konińskim w restauracji Nowa Grodzka na wspólnej kawie i herbacie.

Zanotował hm. Władysław Szymański

22 luty Życzenia od przyjaciół z okazji Dnia Myśli Braterskiej

Życzenia od przyjaciół Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

 

Czytaj więcej: 22 luty Życzenia od przyjaciół z okazji Dnia Myśli Braterskiej

Joomla templates by a4joomla