P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

9 czerwiec 2018 Spotkałem druha Janka…

Spotkałem druha  Janka…

         Radiem interesowałem się od przysłowiowego szczeniaka. Moim pierwszym mentorem był kuzyn, absolwent Technikum Łączności w Dzierżoniowie. Jego opowieści o nasłuchach i radiowych połączeniach amatorskich  rozpalały  moją  wyobraźnię.  W szkole  podstawowej,  razem  z Romkiem, późniejszym   SP3CBP,   montowaliśmy różne konstrukcje odbiorników detektorowych.  Efekty tych prac bywały różne. Zdobyty  gdzieś  „Poradnik radioamatora”,   który  zawierał  wiadomości  z  zakresu   krótkofalarstwa i łączności amatorskiej,  był  dla  nas  przysłowiową  biblią…    Przy  „pionierku”  z  uchem przyklejonym do głośnika  robiliśmy  pierwsze  nasłuchy w paśmie 7 MHz. Do dziś przechowuję pierwszą kartkę QSL, którą otrzymałem od Czesława  SP8JM za nasłuch  wykonany na odbiorniku radiofonicznym Mende w paśmie 41 m.

           Już w szkole średniej,  w 1965 r.  pojechaliśmy na kurs krótkofalarski  do Olejnicy. Z hufca Słupca pojechała nas trójka. Był to pierwszy Kurs Krótkofalarski Wielkopolskiej Chorągwi ZHP pod namiotami w pełnym wymiarze programowym, zakończony egzaminem.  Organizatorem i kierownikiem  kursu był druh hm Jan Bonikowski SP3AXI. Tak się poznaliśmy…

        Zgodnie z wymogami tamtych czasów,  po zdanym egzaminie, zostaliśmy  członkami  Harcerskiego Klubu Radiowego RAWICZ  i złożyliśmy papiery o uzyskanie zezwolenia na posiadanie i używanie urządzeń nadawczo-odbiorczych. Jakież było zaskoczenie w domu, gdy zaczęli się nami interesować panowie w niebieskich garniturkach. No cóż, takie były czasy. Kolejne lata, to kolejne obozy i zimowiska, na których nie mogło oczywiście zabraknąć druhów   z naszego środowiska.   Równolegle trwały działania związane z założeniem i organizacją klubu. Przez wszystkie meandry prawnych i formalnych uwarunkowań prowadził nas druh Janek. Z benedyktyńską cierpliwością tłumaczył,  jak  mamy postępować  przy pokonywaniu kolejnych trudności. Wymieniłem z Nim wiele listów i sam się dziwię, że miał tyle cierpliwości dla naszych  „wydumanych” problemów.  Działając wg  wytycznych Janka  założyliśmy  drużynę harcerską specjalnościową o profilu łączności. Romek SP3CBP został drużynowym, ja pełniłem funkcję przybocznego. Kolejnym krokiem była organizacja klubu.  Dzięki pomocy ówczesnego Komendanta Hufca, dha hm Ryszarda Rąbczewskiego, powstał Harcerki Klub Łączności „SŁUPCA” . Prezesem klubu został  dh Henryk Jurdziński.  Jako klub zostaliśmy też zarejestrowani w Polskim Związku Krótkofalowców  pod numerem 12/Pzn. W ówczesnych czasach największym problemem był brak lokalu. Dzięki uprzejmości  dyrektora LO, pana  mgr  Jerzego Rybickiego,  udało nam się uzyskać pomieszczenie w szkole i mogliśmy wreszcie zakończyć procedury związane z organizacją klubu . Również dzięki temu, że jeden z naszych kolegów ukończył wreszcie 18 lat, mogliśmy wystąpić o zezwolenie na radiostację klubową. W listopadzie 1968 r.  otrzymaliśmy  licencję na posiadanie i używanie amatorskiej radiostacji klubowej ze znakiem SP3ZAL.  Generalnym kłopotem wszystkich klubów były braki sprzętowe. Różnymi drogami docierały do nas demobilowe urządzenia z wojska.  Ogromna w tym zasługa Janka, który jako Inspektor Łączności Wielkopolskiej  Chorągwi  ZHP wydeptał wiele ścieżek, umożliwiając  pozyskanie różnorodnego sprzętu. Były to, funkcjonujące do dziś RBM-ki,  radia 10RT i  in. W klubie pracowaliśmy  na nadajniku  konstrukcji  SP5WW w wykonaniu Jacka  SP3CCV, używając jako odbiornika radiostacji RBM-1. Potem dzięki pomocy Janka pojawił się  odbiornik  Lambda 2 i ten służył  nam przez kilka ładnych lat. Tu znowu pojawił się druh Jan z podpowiedzią.  Kolega Wiesław SP7BBO z Pabianic ma do zaoferowania transceiver  lampowy  w  amatorskim wykonaniu wg SP5WW. Pojechaliśmy  do Pabianic z Jackiem SP3CCV, dyrektorem szkoły i Przewodniczącym  Komitetu Rodzicielskiego, uzgodniliśmy warunki i po pewnym czasie pojawiła się na stole wymarzona skrzynka. Teraz wreszcie koledzy mogą poszaleć, szczególnie na wyższych pasmach. Ja w tym czasie przebywałem w Poznaniu. Kontakt z Jankiem (byliśmy już na ty) przybrał trochę inne formy. Bardzo ceniłem sobie wpis w książeczce instruktorskiej  - Instruktor Inspektoratu Łączności Wielkopolskiej Chorągwi  ZHP w Poznaniu. Był to wpis trochę może nieformalny, ale dla mnie bardzo ważny. Te bliskie dość kontakty trwały do czasu reformy administracyjnej. Janek wylądował w Chorągwi Leszczyńskiej , ja w Konińskiej.  Przy okazji różnych wyjazdów, jeżeli droga wiodła przez Rawicz starałem się znaleźć chwilę czasu, aby spotkać się z Jankiem. Ostatni raz  spotkaliśmy się  w sierpniu 1995 r. Wracałem z Przesieki do domu i droga wiodła przez Rawicz. Bardzo ucieszyliśmy się ze spotkania. Janek prezentował mi zdobyty ostatnio transceiver UKF (nabyty zresztą od Jurka  SP3FFN). Martwił się brakiem anteny. Pomogłem mu w tym zakresie bo, pracując wprawdzie w branży dość odległej od elektroniki, mając jednak pewne możliwości warsztatowe,  wykonałem mu prawie „na gotowo” antenę  Slim Jim. Rozmowa telefoniczna po otrzymaniu przesyłki była naszym ostatnim kontaktem. Słyszałem Go kiedyś „na radiu” w czasie szkolenia nowych adeptów krótkofalarstwa, ale nie udało mi się dowołać do Rawicza. Potem była już ta smutna wiadomość przekazana mi przez Jurka SP3FFN. Niestety nie udało mi się Go pożegnać.

         Czytając różne wpisy na forach  po pogrzebie Janka uświadomiłem sobie z jakiego formatu Człowiekiem miałem do czynienia. Wiedziałem, że  był  dociekliwym regionalistą, mam jego publikację „Kadeci krótkofalowcy KK  Nr 2  w Rawiczu”, opublikowaną w Zeszycie IX – 1995, Towarzystwa Przyjaciół Rawicza, z osobistą dedykacją Janka, czy broszurę  „Harcerska Łączność w Wielkopolsce  1912 – 2002” wydaną w Rawiczu przez Krąg Harcerskiej Przyjaźni  w Rawiczu, nie obce mi były Jego  poczynania dotyczące organizacji Harcerskiej Poczty Polowej.  Tematy krótkofalarstwa, harcerstwa były tymi, wokół których skupiała się  nasza znajomość.  A przecież skala Jego zainteresowań  była zdecydowanie szersza. Pasjonat historii regionu starał się ocalić od zapomnienia to co  wydarzyło się na ziemi rawickiej na przestrzeni  lat.  O tym, że był osobą znaną i docenianą przez swoje  środowisko świadczą liczne odznaczenia, wymienię tylko Złoty Krzyż za zasługi dla ZHP, Złota Odznaka PZK, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal  za zasługi dla Ziemi Rawickiej,  czy tłumy mieszkańców Rawicza, towarzyszące Mu w ostatniej drodze….

       Z wielkim zadowoleniem przyjąłem do wiadomości, że  Komisja Historyczna Hufca Leszno wystąpiła do Kapituły o uhonorowanie druha Jana  tabliczką epitafijną. W dniu 9 czerwca 2018 r. podczas uroczystości   22 Dnia Skupienia Wspólnoty Skulskiej Seniorów ZHP  w Mauzoleum Pamięci Harcerstwa umieszczono tabliczkę

 Jest pierwszym krótkofalowcem, którego postać pojawia się w panteonie osób wielce zasłużonych dla ZHP.

Czuwaj!

hm. Andrzej Wolski SP3ACO

 

 

9 czerwiec 2018 XXII Dzień Skupienia w Skulsku

XXII Dzień Skupienia w Skulsku

    Mszą Świętą koncelebrowaną w intencji żyjących oraz zmarłych harcerek i harcerzy rozpoczął się XXII Dzień Skupienia w Sanktuarium w Skulsku. Proboszcz Sanktuarium ks. Marian Kowalski powitał  seniorów i gości, którzy jako pielgrzymi w ilości ponad 400 osób przyjechali na spotkanie modlitewne - Dzień Skupienia Wspólnoty Skulskiej ZHP im. hm. Antoniego Bogdańskiego. Spotkanie zaszczycili swoją obecności między innymi: członkini Rady Naczelnej hm. Gabriela Jaskulska, kierownik Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP hm. Bogdan Radys i członkini tego Wydziału hm. Kazimiera Rosińska, komendanci Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Tomasz Kujaczyński i Chorągwi Gdańskiej ZHP hm. Artur Glebko, Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Starszyzny Harcerskiej i Seniorów  hm. Paweł Napieralski, kierownik Wydziału Seniorów Łódzkiej Chorągwi ZHP hm. Anna Jakubowska-Rapkiewicz oraz  Komendanci i przedstawiciele Komend Hufców z Kutna, Krosna, Mogilna, Trzemeszna, Torunia, Szczecina, Czerwonaka, Poznania, Środy Wielkopolskiej.

       Przed Mszą hm. Paweł Napieralski odczytał nazwiska 50 Seniorów, którzy  w minionym roku odeszli na wieczną wartę i poprosił o uczczenie Ich pamięci chwilą ciszy. Druh Paweł powitał również władze harcerskie, gości i przybyłych seniorów harcerskich - w modlitewnym spotkaniu uczestniczyli seniorzy z 27 Kręgów: Bydgoszczy, Czerwonaka, Gdańska, Gdyni, Gniezna, Inowrocławia, Koła, Konina, Krosna, Leszna, Łodzi, Mławy, Mogilna (2 Kręgi), Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania (7 Kręgów), Słupcy, Szczecina, Trzemeszna, Wągrowca,  Wrześni oraz seniorzy z 4 Kręgów nie będących członkami Wspólnoty Skulskiej z  Kwidzynia, Świecia, Leszna – im. Soli, Kutna.

    Do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku w asyście sztandarów i proporców harcerskich wprowadzone zostały relikwie bł. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu, przywiezione do Skulska przez Seniorów Harcerskich z Mogilna.

   Mszę Świętą w intencji harcerek i harcerzy sprawowali pod przewodnictwem ks. Łukasza Płóciennika - duszpasterza harcerzy Diecezji Włocławskiej: ks. pwd. Łukasz Konatowski - kapelan Chorągwi Wielkopolskiej, ks. dr Kazimierz Dąbrowski - dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi, ks. Paweł Pawlicki - duszpasterz zakładu karnego weWronkach, a przy ołtarzu towarzyszył im. hm. Maciej Maśliński w ceremonialnym stroju (IKS Ostrów Wlkp.) – Kawaler Orderu Świętego Stanisława.

     Hm. Paweł Napieralski odczytał list skierowany do uczestników spotkania w Skulsku przez ks. hm. Wojciecha Jurkowskiego SAC - Naczelnego Kapelana ZHP.    

     Oprawę muzyczną Mszy Świętej prowadził hm. Bogusław Olejniczak komendant Kręgu Seniorów „Szóstacy” z Poznania.

     Po Mszy Świętej i po wciągnięciu flagi państwowej na maszt przy Mauzoleum Pamięci Harcerstwa - odczytany został przez phm. Iwonę Milas, komendantkę Wspólnoty Skulskiej ZHP rozkaz specjalny Komendanta Hufca  Konin hm. Michała Kałużnego.

     Przewodniczący Kapituły hm. Paweł Napieralski odczytał decyzję Kapituły Wspólnoty Skulskiej ZHP o umieszczeniu w Mauzoleum 45 tabliczek epitafijnych zmarłych druhów, tablicy zbiorowej pamięci 23 harcerek 15 Drużyny Harcerek „Mała Piętnastka” i 2 mieszkanek Gardny Wielkiej – ofiar tragedii na Jeziorze Gardno w dniu 18.07.1948r. oraz tablicy w 100 rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – „Cześć pamięci skautom walczącym o wolność Polski poległym w Powstaniu Wielkopolskim”. Oobecnie w Mauzoleum znajduje się około 600 tabliczek epitafijnych, portrety księży kapelanów, urny z miejsc szczególnej pamięci narodowej.

    Kustosz Sanktuarium ks. Marian Kowalski w asyście pozostałych księży poświęcił tabliczki. Delegacje Kręgów Seniorów ZHP i zaproszeni goście złożyli kwiaty, zapalili znicze, zwiedzili Mauzoleum. Niektórzy z nich wpisem do kroniki upamiętnili ślad swojej tu obecności.

    Po części oficjalnej wszyscy zaproszeni zostali na piknik harcerski do Mielnicy Dużej, gdzie ugoszczono przybyłych seniorów i gości harcerską grochówką, po czym  przy kawie toczyły się rozmowy harcerskich przyjaciół i brzmiały harcerskie pieśni przy akompaniamencie gitary hm. Bogumiła Olejniczaka.

    Wyrazy     podziękowania     należą    się   Kręgom   Seniorów   z  Mogilna  I  i z Trzemeszna za przygotowanie i montaż ławek na polanie przed Mauzoleum Harcerskim oraz za prace porządkowe wykonane przy pomocy  członków Stowarzyszenia „Skulsk - Nasze Wspólne  Dobro” a także z Kręgu Seniorów ze Słupcy, orkiestrze z Gminnego Ośrodka Kultury, która pod kierownictwem Artura Skuratowicza koncertowała przed Mszą Świętą w Sanktuarium oraz podczas Mszy, hm. Olejniczakowi za kontynuowanie harcerskiej tradycji oprawy muzycznej Mszy, druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulsku za  kierowanie wjazdem pojazdów na parking i zabezpieczenie pomocy medycznej, zastępowi harcerek i harcerzy z Hufca ZHP  Września (Wrzos) za ofiarną służbę harcerską podczas Dnia Skupienia, wójtowi Gminy Skulsk – panu Andrzejowi Operaczowi oraz dyrektorowi GOKu – panu Janowi Wadelskiemu za organizację harcerskiego pikniku, hm. Pawłowi Napieralskiemu i pwd. Robertowi Krollowi (IKS „Dziewiątacy” – Poznań) za załatwienie wykonania tabliczek epitafijnych,  a przede wszystkim hm. Napieralskiemu za przygotowanie programu harcerskiej oprawy Mszy św. oraz za sprawne przeprowadzenie całości uroczystości.

         Krąg Harcerski ze Słupcy reprezentowali w Skulsku: Hm. Wojciech Boruszak,  hm. Eugeniusz Krajewski, pwd. Tadeusz Niemczewski, hm. Stanisław Przydryga, hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu w Słupcy.

Uczestnik Dnia Skupienia hm. Władysław Szymański,
komendant Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy
Skulsk – Słupca, dnia 9 czerwca 2018r.

Dziękuję phm. Barbarze Król z Poznania za uzupełnienie tekstu w ważne informacje.

9 czerwiec 2018 XXII Jubileuszowy Dzień Skupienia w Skulsku

XXII Jubileuszowy Dzień Skupienia w Skulsku

    Mszą Świętą koncelebrowaną w intencjach harcerek i harcerzy rozpoczął się XXII Jubileuszowy Dzień Skupienia w Sanktuarium Mundurowym w Skulski. Po Mszy i po wciągnięciu flagi państwowej na maszt została odczytana decyzja Kapituły Wspólnoty Skulskiej ZHP o umieszczeniu tabliczek epitafijnych w Mauzoleum Pamięci Harcerskiej. Kustosz Sanktuarium poświęcił tabliczki. Delegacje Kręgów Seniorów ZHP i zaproszeni goście złożyli kwiaty, zapalili znicze, zwiedzili mauzoleum. Wpisem do kroniki Mauzoleum Harcerskiego zostawili ślad o swojej tu obecności. Gospodarze zaprosili na harcerski piknik do Mielnicy Dużej.

      Krąg Harcerski ze Słupcy reprezentowali w Skulsku: Hm. Wojciech Boruszak, , hm. Eugeniusz Krajewski, pwd. Tadeusz Niemczewski, hm. Stanisław Przydryga, hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu w Słupcy.

11-13 maj 2018 Zbiórka harcerska - ekologoczna w Górach Stołowych

Zbiórka harcerska - ekologiczna - w Górach Stołowych

Komenda Hufca ZHP w Koninie zorganizowała trzydniową zbiórkę harcerską - ekologiczną w Górach Stołowych. Trzy pokolenia - zuchy i młodsi, harcerze, wędrownicy, instruktorzy funkcyjni, starszyzna i seniorzy odwiedzili: Błękitne Skały, Kudowę Zdrój, Zamek Leśna Skała i Polanicę Zdrój... Zbiórkę przeprowadził hm. Michał Kałużny, komendant Hufca ZHP Konin.
Z naszego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy w zbiórce uczestniczyli: hm. Wojciech Boruszak i hm. Władysław Szymański.

9 maj 2018 Na siedemdziesięcioleciu urodzin hm. Zdzisława Woźniak w Adamowie

 

Na siedemdziesięcioleciu urodzin hm. Zdzisława Woźniak w Adamowie

 

   Na zbiórkę Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy z okazji siedemdziesięciolecia urodzin hm. Zdzisława Woźniaka wybraliśmy się do Adamowa. Zaprosili nas tu phm. Irena i hm. Zdzisław Wożniakowie. Komendant hm. Władysław Szymański wręczył Jubilatowi dyplom podpisany przez wszystkich członków Kręgu. Złożył gratulacje i najserdeczniejsze życzenia. Zabrzmiała po harcersku Sto lat. I także nowa piosenka napisana dla  harcmistrza Zdzisława przez pwd. Stefana Miętkiewicza:

Dziś więc życzymy dużo zdrowie, szczęścia moc.

Szczęśliwych chwil codziennie, pięknych snów co noc.

Serca Harcerzy w każdym czasie z Tobą są

100 – lat życia Tobie ślą.

Tra, la, la …

Tu u Zdzisiów wielka gala!

Tra, la, la …

Parę latek Zdzisiu ma!!!

 

A potem śpiewaliśmy następną piosenkę ze słowa napisanymi przez pwd. Stefana, który dzielnie grał na akordeonie.

 

Gdy świat cię przygniata,

A w serce tęsknota się wkrada,

Rozejrzyj się wokół,

Bo przecież na wszystko jest rada.

 

Ref. Rodzina harcerska,

Rodzina cię nie zawiedzie!

Harcerska rodzina,

Jest z tobą w radości i w biedzie. – bis

 

Ktoś szczęście odnalazł,

Innego tragedia spotkała,

Nie zwierzaj się obcym,

Bo obok rodzina jest cała.

 

Ref. Rodzina…

 

Dziś wspólnie siedzimy,

Choć wielu odeszło w świat cienia.

Zostały nam fotki

I w sercach chowane wspomnienia.

 

Ref. Rodzina…

 

Gdy skończy się zbiórka

I każdy wyruszy  swą stronę,

Niech piosnka przypomni

Te chwile tu razem spędzone!

 

Gospodarze podjęli nas wspaniale uwędzoną przez hm. Zdzisława rybą (pstrągiem).   Na stole pojawiło się także ciasto, herbata, kawa i upieczony przez hm. Andrzeja Wolskiego chleb. A na ruszcie – grillu, gospodarz przygotował kiełbaski, kaszankę. Tego środowego popołudnia pogoda nam sprzyjała, było słonecznie i ciepło.

Przy stole pwd. Stefan Miętkiewicz rozpoczynał wtórując sobie na akordeonie inne piękną piosenki przez siebie napisaną a ofiarowaną Jubilatowi:

Kochajmy się  - dopóki jeszcze można.

Radujmy się – dopóki jeszcze można.

Trzymajmy się – dopóki jeszcze można

Nie dajmy się – dopóki jeszcze można

Bardzo uroczystym kręgiem pożegnaliśmy naszego Jubilata hm. Zdzisława Woźniaka. Dziękujemy Irenko i Zdzisiu za piękne środowe w maju 2018 roku popołudnie na uroczystej zbiórce w Adamowie.

Ja jeszcze odwoziłem do Zagórowa hm. Stasia Przydrygę. Rozpętała się burza. Na południowo-wschodnim nieboskłonie potężne błyskawice oświetlały nocny mrok. Trochę popadało. Szczęśliwie o dwudziestej drugiej wróciłem do domu w Słupcy.

 

hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu

 

Adamowo, dnia 9.05.2018r.

 

 

 

Woźniak Zdzisław harcmistrz

 

      Harcmistrz Woźniak Zdzisław członek Rady Hufca, Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego w Słupcy, zastępca komendant Hufca Słupca, inicjator budowy bazy harcerskiej w Gaju, Komendant na obozach akcji letniej Hufca ZHP Słupca, członek Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy.

       Wybrany II Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej na członek Rady Hufca Słupca; R. L. 7/80 Komendanta Chorągwi Konin. Otrzymuje stopień podharcmistrza; R. L. 4/84 Komendanta Chorągwi Konin. Zostaje wyróżniony Honorową Odznaką „Za Zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP”; R. L. 7/84 Komendanta Chorągwi Konin. Wybrany na członka Rady Hufca Słupca na IX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej; R. L. 8/84 Komendanta Chorągwi Konin. Powołany na członka Sztabu Chorągwianego XI Manewrów Techniczno-Obronnych; R. L.3/88 Komendanta Chorągwi Konin. Wybrana na członka Rady i Komendy Hufca ZHP w Słupcy na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej; R. L. 7/88 Komendanta Chorągwi Konin. Otwarcie próby na harcmistrza; R. L. 4/87 Komendanta Chorągwi Konin. Zamknięcie próby na harcmistrza; R. L. 3/89 Komendanta Chorągwi Konin. Wybrany na Zjeździe  Hufca Zastępcą Komendanta Hufca Słupca;  R. L. 2/91 Komendanta Chorągwi Konin. Powołany członek sztabu Zlotu z okazji 80-lecia; R. L. 7/91 Komendanta Chorągwi Konin. Członek Hufcowej Komisji na Stopień Przewodnika w Słupcy;  R. L. 5/94 Komendanta Chorągwi Konin. Harcmistrz Woźniak Zdzisław na IV Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Chorągwi Konińskiej wybrany został na członka Chorągwianej Komisji Instruktorskiej.

hm. (-) Władysław Szymański

Słupca, dnia 25 marca 2014 roku.

 

 

Joomla templates by a4joomla