P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

12 sierpień 2018 XXVII Ogólnopolski Złaz Seniorów ZHP w Gdańsku 2 dzień (niedziela)

XXVII Ogólnopolski Złaz Seniorów ZHP w Gdańsku

2 dzień 12 sierpnia 2018 (niedziela)

Naszym dzisiejszym pilotem jest hm. Zenon Sudomir - instruktor zespołu organizacyjnego Złazu,  który podczas naszego przejazdu autokarowego bardzo dokładnie opowiada nam o zabytkach obok których przejeżdżamy. Jedziemy na Mszę Świętą na godzinę 10:00 do Bazyliki Mariackiej. Mszy  przewodniczy Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Archidiecezji Gdańskiej Sławoj Leszek Głódź. Homilię wygłasza ks. hm. Wojciech Jurkowsk, naczelny kapelan Związku Harcerstwa Polskiego.

Po Mszy spacerkiem zdążamy na apel inauguracyjny oglądającv po drodze  zabytki  głównego miasta.

Uliczkami Gdańska docieramy na miejsce zbiórki. Wchodzimy na nasz plac apelowy. Apel inauguracyjny rozpoczyna się o12:30. O 14:00 autokarem jedziemy do Miasteczka Zlotowego na Wyspie Sobiszewskiej. Po Gnieździe Wielkopolskim oprowadza nas Komendant Gniazda hm. Maciej Siwak. Docieramy do obozu harcerzy z Czapur. Wita nas hm. Bronek Nowak, były zastępca komendanta Chorągwi Wielkopolskiej a w Czapurach wraz z żoną hm. Krystyną organizuje życie harcerskiej dla zuchów i harcerzy. Wchodzimy do obozu 100 PDH. O 100 Poznańskiej Drużynie Harcerskiej ciekawie opowiada hm Grzegorz Maciejewski, na codzień drużynowy i komendant 33 Szczepu w Hufcu Poznańskim Grunwald. Wpisujemy się do kroniki i wędrujemy do obozu na krótkie spotkanie z drużyną starszoharcerską z naszego Hufca ZHP w Koninie.

Po pokonaniu „problemu” z kolacją wyruszamy do Gdańska Oliwy. W ognisku nie uczestniczymy. Szkoda.

hm. Władek Szymański ze Słupcy

 

11 sierpien 2018 XXVII Ogólnopolski Złaz Seniorów ZHP w Gdańsku 1 dzień (sobota)

XXVII Ogólnopolski Złaz Seniorów ZHP w Gdańsku
1 dzień 11 sierpień 2018 (sobota)

W Słupcy autokar jadący z Poznania zatrzymuje się o 8:45. Na Złaz z naszego Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy do Gdańska jadą phm. Małgorzata Wolska, phm. Irena Woźniak, hm. Andrzej Wolski, hm. Zdzisław Woźniak i hm. Władysław Szymański – komendant Kręgu.
           Na dworcu kolejowym w Koninie zabieramy Krąg z Koła i Konina. W autokarze są seniorzy harcerscy z 13 Kręgów: Koło, Konin, Kiekrz, Poznań: - Wiarusy, Piątacy, Dziewiątacy, Szóstacy,  Owar a także z Warszawy, Słupca, Swarzędz, Szamotuły, Wągrowiec.
          Hm. Paweł Napieralski, Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów a zarazem główny organizator naszego wyjazdu serdecznie nas wita.
            Na organkach koncertuje hm. Bogusław Olejniczak, gra kołysankę i wesołe melodie góralskie.
           Hm. Paweł Napieralski pokazuje nam wyśmienicie wyglądające ciasto zwane - "kacza stópka". Gromko mówimy smacznego, zachęcając komendanta hm. Pawła do skosztowania nieźle prezentującego się ciasta.
           O 11:00 mijamy Inowrocław. Przez Bydgoszcz przejeżdżamy o 12:00.

W autokarze z głośników rozbrzmiewa melodia harcerskich piosenek.
            O godzinie 15:00 - jesteśmy w Tczewie hm. Bogusław Olejniczak uczy nas melodyjnej piosenki pt.: „Pieśn o gitarze”


Pieśni sobie gram na gitarze mojej,
   wokół szumi las,
   niech pieśń połączy nas,
   podajmy sobie dłonie.
Pieśni sobie gram na gitarze mojej,
   wokół szumi gaj,
   a ty gitaro graj,
   o szczęściu moim.
Pieśni sobie gram na gitarze mojej,
   troski płyną w dal,
   ja już nie jestem sam,
  więc się nie boję.

           Gdańsk o 16:00 przywitał nas strugami deszczu. Przesuwamy się powoli w potężnych korkach, by o 17:00 dotrzeć do miejsca naszego zakwaterowania w Gdańsku Oliwie. Drużyną naszej 3 drużyny jest phm. Anna Wicek. 
           Po kolacji odbywa się spotkanie, na którym hm. Danuta Parys-Siodelska przedstawia nam program Złazu.
           Odbywamy spacer do Jelitkowa, by przywitać się z wodami Bałtyku.
           Komendantem XXVII Ogólnopolskiego Złazu Seniorów ZHP jest hm. Bogdan Radys.

           Komendantem naszej bazy na Osiedlu Akademickim AWFiS w Gdańsku Oliwie jest hm. Włodzimierz Janik.
          Zakwaterowani zostali tu w Gdańsku Oliwie seniorzy harcerscy z: Bielska Białej, Brzegu, Chełma, Czerwonaka, Gdyni, Gniezna, Janowca Wielkopolskiego, Koła, Konina, Łodzi, Nowego Tomyśla, Ozorkowa, Pabianic, Poznania, Słupcy, Swarzędza, Szamotuł, Trzemeszna, Wrześni, Wschowej, Zielonej Góry, Zgierza.

 hm. Władek Szymański ze Słupcy

19 lipiec 2918 Słupecka ulica imienia lek. med. ppłk. Władysława Gablera

Słupecka ulica imienia lek. med. ppłk. Władysława Gablera

     19 lipca 2018 na sesji rad­ni miasta w Słupcy przegłosowali uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, prowadzącej do byłego cmentarza jeńców i inter­nowanych między Słupca a Strzałkowem. Przez obóz jeniecki przewinęło się około 32 tys. żołnierzy rożnych nacji, a około 8 tysięcy spoczywa na cmentarzu na Łężcu.
    
Prośbę  o nadanie nazwy jednej z ulic Słupcy imienia  lek. med. ppłk. Władysława Gablera złożył do władz miasta Słupcy syn śp. harcmistrz Andrzej Gabler,  major rezerwy -  członek Kręgu Seniorów Harcerskich „Wilda”.

   Władysław Gabler urodził się 26 czerwca 1890 r. w Poznaniu. Po ukończe­niu gimnazjum w Rogoźnie rozpoczął studia medyczne w Monachium, a na­stępnie w Strasburgu po zdaniu pa­ństwowego egzaminu lekarskiego w 1915roku uzyskał dyplom lekarski. W latach 1916-1918 służył ja­ko lekarz w stopniu podporucznika w różnych niemieckich pułkach na zachodzie Niemiec. W lutym 1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego i brał udział w walkach na froncie Wielkopolskim. W maju 1920 r. powołany został na stano­wisko naczelnego lekarza i dowódcy szpi­tala w obozie jeńców w Szczypiomie koło Kalisza. W okresie od 1 sierpnia 1920 r. do maja 1921 r. po mianowaniu go ko­mendantem szpitala obozowego w Obo­zie jeńców w Strzałkowie kierował zespołem medycznym szpitalnym liczącym około 1000 osób. Jako komendant szpitala w obozie jenieckim między Słupcą a Strzałkowem, narażając własne zdrowie i życie, leczył jeńców chorych na tyfus i cholerę, leczył  również mieszkańców, w tym ludność Słupcy.  W 1926 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych od­znaczyło lek med. Władysława Gablera Złotym Krzyżem za zasługi na polu służby zdrowia podczas wojny polsko - bolszewickiej. Przeszedł na emeryturę w wieku 72 lat Za udział w Powstaniu Wielkopolskim w 1972 r. awansował na podpułkownika W.P. Uchwałą Rady Państwa odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Od­rodzenia Polski oraz Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Odznaką Grun­waldzką i Medalem za udział w Wojnie Obronnej 1939r. - pośmiertnie.

Opracował hm. Władysław Szymański
Słupca 19 lipca 2018 r.

13 lipiec 2018 Zbiórka Seniorów ZHP na stanicy Nieobozowego Lata w Chałupskach

                                                  

Zbiórka Seniorów ZHP na stanicy Nieobozowego Lata w Chałupskach.

Hm. Barbara Bultrowicz, komendantka Hufca ZHP Mogilno i  Członek Komendy Hufca ZHP hm. Kazimiera Rosińska zaprosiły do Mogileńskiego Lasu -  Stanicy Nieobozowej Akcji Letniej w Chałupskach seniorów harcerski z zaprzyjaźnionych Kręgów ZHP.

Spotkanie harcerskie odbyło się od godz. 14.30 13 lipca 2018 roku. Strugi deszczu towarzyszyły przybyłym seniorom harcerskim z Gniezna, Janowca Wielkopolskiego, Mogilna, Słupcy i Trzemeszna.

Na spotkaniu gawędy wygłosili hm. Maciej Chojnacki – członek Komisji Historycznej Hufca ZHP Mogilno i hm. Stanisław  Jasiński, Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca ZHP Mogilno, komendant Kręgu Seniorów ZHP z Mogilna.  W plenerze obozu oglądaliśmy rozwieszone zdjęcia związane z historią Harcerstwa Mogileńskiego. W drugiej części zbiórki gospodarze zaprosili na obiad i integracyjne spotkanie przy kawie.

Zaszczycili harcerską zbiórkę seniorów Burmistrz Mogilna - Leszek Duszyński, Przewodnicząca Miejskiej Rady - Teresa Kujawa, komendantka Hufca ZHP z Trzemeszna hm. Stanisława Szymańska i phm. Jerzy Lipiński, zastępca Przewodniczącego Wspólnoty Skulskiej ZHP.

Słupecki Krąg Seniorów reprezentowali pwd Tadeusz Niemczewski i niżej podpisany.

Uczestnik zbiórki hm. Władysław Szymański

 Mogilno, 13 lipca 2018 roku.

15 czerwiec 2018 Rozkaz L. 2/2018 Komendanta Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

Związek Harcerstwa Polskiego                            Słupca, dn. 15 czerwca 2018r.
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 2/2018

5. Wyróżnienia, podziękowania

5.1.Wyróżnienia

-Z okazji Jubileuszu 70-lecia hm. Zdzisław Woźniak został uhonorowany (9.05.2018) dyplomem komendanta Kręg

5.3. Podziękowanie

Dziękuję członkom Kręgu za udział (16.03.2018)  w uroczystościach pogrzebowych śp. pwd. Tomasza Garsztki i udział w Mszy Świętej (29.03.2018) w intencji pwd. Tomasza Garsztki.

Dziękuję phm. Irenie i hm. Zdzisławowi Woźniakom za umożliwienie w Adamowie przeprowadzenia (9.05.2018) zbiórki Kręgu i za wkład w przygotowanie zbiórki.

Dziękuję  za reprezentowanie Kręgu:

-przez hm. Wojciech Boruszak, hm. Eugeniusza Krajewskiego, pwd. Tadeusza Niemczewskiego (16.04.2018) w Zlocie Seniorów  Chorągwi Wielkopolskiej w Kazimierzu Biskupim,

-przez hm. Wojciecha Boruszaka (11-13.05.2018) w zbiórce ekologicznej w Górach Stołowych,

-przez hm. Eugeniusza Krajewskiego i hm. Andrzeja Wolskiego (28.04.2018) na zbiórce Wspólnoty Skulskiej w Mielnicy Dużej,

-przez pwd. Tadeusza Niemczewskiego (19.05.2018) na III Pielgrzymce Seniorów ZHP na Jasną Górę,

-przez hm. Wojciecha Boruszaka,  hm. Eugeniusza Krajewskiego, pwd. Tadeusza Niemczewskiego, hm. Stanisława Przydrygę (9.06.2018) na  XXI Dniu Skupienia w Skulsku.

Komendant reprezentował Krąg: w Kazimierzu Biskupim (16.03.2018) na Zlocie Seniorów  Chorągwi Wielkopolskiej, w Trzemesznie (20.04.2018) na spotkaniu „Z historii Trzemeszeńskiego Harcerstwa”, w Rościnie (13-15.04.2018 (na spotkaniu Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w Górach Stołowych (11-13.05.2018) na zbiórce ekologicznej,  w Skulsku (9.06.2018) na  XXI Dniu Skupienia w Skulsku

Czuwaj!

hm. (-)  Władysław Szymański

 

Joomla templates by a4joomla