P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

10 listopad 2018 "Zawsze była, będzie, jest..." - w Stulecie Niepodległości Polski

"Zawsze była, będzie, jest..." - w Stulecie Niepodległości Polski

       Dziękujemy za zaproszenie przez Zuchów i Harcerzy ze I Szczepu Harcerskiego ze Słupcy i drużynowej  2 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki Druhnie Oli Goss do udziału w dniu 10.11.2018r.  w Grze Miejskiej "Zawsze była, będzie, jest..." - w Stulecie Niepodległości Polski.

Czuwaj!
Komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy
harcmistrz
Władysław Szymański
Słupca 10.11.2018r.

10 listopad 2018 Hymny i pieśni hymniczne

Hymny i pieśni hymniczne

Najstarszą polską pieśnią patriotyczną (XIII w.) jest Bogurodzica, śpiewana przez rycerzy polskich przed bitwą pod Grunwaldem w roku 1410. Pieśń ta była hymnem dynastii Jagiellonów, a znaczenie hymnu utraciła w drugiej połowie XVI wieku.
         Z XIII lub XIV w. pochodzi także szeroko rozpowszechniony w średniowiecznej Polsce łaciński hymn Gaude Mater Polonia, napisany przez Wincentego z Kielczy ku czci św. Stanisława Szczepanowskiego, biskupa krakowskiego. Hymn został zapisany w Antyfonarzu kieleckim z 1372.
          W okresie XVI i XVII wieku rangi pieśni narodowej nie uzyskała żadna z pieśni żołnierskich. W dobie oświecenia popularna była pieśń Hymn do miłości Ojczyzny(słowa Ignacy Krasicki).

W 1797 roku we Włoszech Józef Wybicki napisał Pieśń Legionów Polskich we Włoszech do melodii mazurka ludowego (z tekstem kilkakrotnie zmienianym), znaną od początku pod nazwą Mazurek Dąbrowskiego. Oficjalnie w roku 1927 został zatwierdzony jako hymn państwowy.

W Królestwie Polskim w 1816 roku jako oficjalną pieśń ogłoszono Pieśń narodową za pomyślność króla (pełny tytuł: Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego z woli Naczelnego Wodza Wojsku Polskiemu do śpiewania podany). Autorem tekstu był Alojzy Feliński, melodię ułożył muzyk wojskowy Jan Nepomucen Kaszewski.
         Uważana za pieśń powstania listopadowego (za sprawą dramatu Stanisława Wyspiańskiego), a de facto znana Polakom od 1831, jest Warszawianka (La Varsovienne napisana w Paryżu po francusku przez Casimira François Delavigne, przełożona przez Karola Sienkiewicza, z muzyką Karola Kurpińskiego).
           Pod koniec XIX wieku popularna była również pieśń żałobna Kornela Ujejskiego Z dymem pożarów, nawiązująca do powstania chłopskiego w 1846 roku.
         Pieśń Gdy naród do boju została opublikowana po raz pierwszy w 1848 roku. Autorem tekstu był Gustaw Ehrenberg, melodia została oparta na wątku z opery Wolfganga Amadeusa Mozarta Don Giovanni.
          Hymnem bojowym polskiego proletariatu była powstała w 1882 roku pieśń Czerwony Sztandar. Słowa napisał Bolesław Czerwieński, a muzykę pieśni z czasów Komuny Paryskiej zaadaptował Jan Kozakiewicz.
           Z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” powstałym w 1867 roku łączy się pieśń Marsz Sokołów, która stała się jego hymnem. Autorem tekstu był Jan Lam, muzykę skomponował Wilhelm Czerwiński.
        W czasie powstania wielkopolskiego (1918–1919), powstań śląskich (1919–1921), plebiscytów po I wojnie światowej oraz bezpośrednio po II wojnie światowej bardzo popularną pieśnią była Rota Marii Konopnickiej.
          Z czasów pierwszej wojny światowej pochodzi pieśń patriotyczna polskich legionów – Pierwsza Brygada, w okresie międzywojennym traktowana w środowiskach piłsudczykowskich niemal na równi z hymnem państwowym.
             Z legionami związany jest też hymn piechoty Szara piechota.
           Hymnem największej polskiej organizacji paramilitarnej – Związku Strzeleckiego w XX-leciu międzywojennym była pieśń „Hej strzelcy wraz”.

Pieśnią hymniczną jest również Hymn harcerski Wszystko co nasze przyjęty w 1918 roku. Tekst został napisany w roku 1911 przez Ignacego Kozielewskiego, refren w 1912 roku przez Olgę Drahonowską-Małkowską, muzyka pochodzi z pieśni Na barykady.

Natomiast hymnem Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza jest pieśń Króluj nam, Chryste.
           Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku kraj zyskał również otwarty dostęp do morza, do Bałtyku. W tym okresie powstały pieśni poświęcone właśnie Morzu Bałtyckiemu oraz polskim marynarzom. Utworami tymi były Hymn do Bałtyku oraz Morze, nasze morze (znana również pod tytułami „Marynarka Wojenna” oraz „Chociaż każdy z nas jest młody”), który stał się następnie hymnem Polskiej Marynarki Wojennej.
          Pieśnią hymniczną związaną ze zdobyciem Monte Cassino w 1944 roku jest utwór powstały w czasie szturmu na wzgórze pt. Czerwone maki na Monte Cassino.
          Pod koniec XIX w. na kanwie Mazurka Dąbrowskiego w Ameryce powstała Pieśń Polaków, znana później jako Marsz Polonii.
           Z licznych pieśni i hymnów poszczególnych rodzajów wojsk polskich na Zachodzie do dziś pozostają popularne m.in. hymny marynarzy polskich w Szkocji Na morze, dywizjonu 307 (nocnych myśliwców) Lwowskie puchacze czy Słońce w Bagdadzie – pieśń Armii Polskiej we Włoszech.
        Po drugiej wojnie światowej władze rozważały zastąpienie Mazurka Dąbrowskiego socrealistyczną pieśnią hymniczną Ukochany kraj (inny tytuł: Wszystko Tobie, ukochana ziemio), do której słowa napisał Konstanty Ildefons Gałczyński.
              
W latach 80. XX w. rolę pieśni hymnicznej pełniła również pieśń Żeby Polska była Polską napisana w 1976 roku przez Jana Pietrzaka.
           Hymnem rodzącej się Solidarności była też pieśń Mury Jacka Kaczmarskiego, nawiązująca do katalońskiego utworu Lluísa Llacha, L'Estaca.
            Swoje hymny mają niektóre grupy zawodowe. Należą do nich górnicy, którzy podczas uroczystości śpiewają pieśń zatytułowaną Hymn górniczy.
               Do pieśni hymnicznych należy też Z dawna Polski Tyś Królową.

 

Wypisał hm. Władysław Szymański

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_pie%C5%9Bni_hymniczne

3 listopad 2018 Kadra instruktorska i seniorzy z Hufca ZHP Konin w Warszawie

Kadra instruktorska i seniorzy z Hufca ZHP Konin w Warszawie

Komenda Hufca ZHP w Koninie zaprosiła kadrę i seniorów na musical "Piloci" do teatru "Roma" w Warszawie 3 listopada 2018 roku.
        Wyjechałem z Konina o 10:00. Po przejeździe, w padającym drobnym deszczyku wraz z moimi współdruhami odbyliśmy spacer po Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Nazwiska na mogiła znajome uświadamiają mi moje czasy, moje 76 letnie życie tuż "obok nich". Deszczyk siąpi dalej. Na powązkowskim cmentarzu chciałem odwiedzić grób majora Ludwika Gawrycha, ale nie dotarłem, trasa naszego spaceru nie przebiegała obok grobu dowódcy batalionu "Gustaw". Zapaliłem znicz na grobie hm. Seweryn Waleriańczyk, drużynowej zuchowej z Konina, kawalera "Orderu Uśmiechu". W minionym wieku razem uczestniczyliśmy w pracach Komisji Rewizyjnej Chorągwi ZHP Konin.
        
Przy cmentarnej bramie spotkałem zastęp warszawskich harcerzy, który zbierał do puszek pieniążki na wyjazd na jamboree do Stanów Zjednoczonych. Zasiliłem ich puszki i życzyłem, by zrealizowali swój cel.
        Samochód ulicami Warszawy dotarł obok Placu Piłsudskiego na parking pod Pałac Kultury. Podczas przejazdu Komendant Hufca ZHP z Konina hm. Michał Kałużyny przybliża nam historię Warszawy a szczególnie mijanych miejsc. Stąd poszliśmy do Złotych Tarasów. Odwiedziłem Empik. Kupiłem kalendarzyk na 2019 rok i zafundowałem sobie "Kebab Donner". Dużo warzyw, troszkę mięsa i dwa rodzaje sosu, jeden bardzo ostry. Pogapiłem się na witryny. Niedaleko kina znajdującego się na najwyższym piętrze "Złotych Tarasów" usiadłem, by wypić czarną mocną herbatę. Po otrzymaniu biletów udałem się na ul. Nowogrodzką do teatru "Roma". Musical podobał mi się. Ciekawe libretto i kilka bardzo ładnych melodii wpadających w "ucho". Scenografia z zaskakującym efektami.
           
O 22:00 wyruszyliśmy do Konina. Po drugiej w nocy szczęśliwie dotarłem do domu w Słupcy.

hm. Władysław Szymański

24 pazdziernik 2018 U „Leśnych Ludków” na zbiórce z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości

U „Leśnych Ludków” na zbiórce z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości

„Leśne Ludki” – Gromada Zuchowa ze Słupcy zaprosiła mnie 24 października 2018 roku na swoją zuchową zbiórkę.  Zbiórka miała miejsce w harcówce na Osiedlu Niepodległości 13 w Słupcy oraz w harcówce w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy.

Siedliśmy w kręgu wokół koła z drewnianymi szprychami. Drużynowa obrzędowo rozpoczęła zbiórkę i zaprosiła mnie do gawędy o tamtych czasach, kiedy to odzyskiwaliśmy utraconą na 123 lata Niepodległość. Z wielkim podziwem patrzyłem na maleńkich zuchów, jak z ogromną ciekawością słuchali mojej krótkiej gawędy: o legionach, o Marszałku Piłsudskim, o kawalerii, o tym co działo się w Słupcy tuż, tuż przed 1918 rokiem, o ich starszych członkach – jeszcze skautach - jak to na „kopcu szwedzki” – na łąkach słupeckich, spotykali się na zbiórkach, jeszcze w kraju pod zaborem rosyjskim i zakładali słupeckie harcerstwo. O „Obozie jenieckim” między Strzałkowem a Słupcą.

Padły pytania zuchów. Starałem się na nie odpowiedzieć. I muszę stwierdzić, że pytania były bardzo ciekawe. Wśród nich jedno zaskoczyło mnie najbardziej. Druhu a ile lat już jest druh harcerzem i czy był druh zuchem? W moim umyśle przebiegła iskiereczka wspomnień. Tak, mówię - w Zagórowie byłem zuchem. A harcerzem jestem już równo 70 lat i w tym harcmistrzem 52 lata. W tym momencie uświadomiłem sobie, że na sto lat naszej organizacji jestem z tak bardzo długim stażem.

Najbardziej zaskoczył mnie jeden zuchów - mały Franek, który w pewnym momencie opowiedział co się tutaj na zbiórce dowiedział o tamtych sprzed 100 lat czasach. Fantastyczne! W paru zdaniach streścił moją gawędę. Ta część zbiórki zakończyła się kręgiem splecionych rąk. Jeszcze, gdy biegła z rąk do rąk iskierka, niektóre zuch zadawały pytania. Otrzymałem piękne podziękowanie za spotkanie. Dziękuję.

Gromada zuchowa udała się wraz z phm. Iwoną Siupą do harcówki w Szkole Podstawowej nr 3, by dalej kontynuować zbiórkę. Dziękuję za wspaniałe spotkanie w popołudniową środę października 2018 roku.

hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu Seniorów ze Słupcy

Słupca, dnia 24.10.2018r.

1 pazdziernik 2018 Święto trochę starszych – seniorów

Święto trochę starszych – seniorów

     Burmistrz  Miasta  Słupcy zaprosił Krąg Seniorów ZHP na Dzień Seniora  2018 do Restauracji „Biała Róża” w Słupcy w dniu 1 października 2018r. Spotkanie międzypokoleniowe połączone z  warsztatami muzycznymi pt. „Tradycja i nowoczesność”.  Z naszego Kręgu uczestniczyli hm. Eugeniusz Krajewski, phm. Władysława Garsztka, pwd. Maria Woźniak, pwd. Stefan Miętkiewicz, hm. Władysław Szymański.
     Spotkanie prowadziła Arleta Kolska-Hypka, kierownik promocji z Urzędu Miasta wraz z phm. Magdaleną Kosmalską-Zauer. Warsztaty muzyczne – różne ciekawe propozycje taneczne (krok podstawowy do przodu; krok podstawowy do tyłu; krok podstawowy do boku; krok ...); ( (lewa noga w bok, prawa noga w bok, lewa noga w tył, powrót na prawą nogę itd.)  do walca, tanga, cha-chy, rumby, poloneza prowadził Krystian Bartczak z Centrum Kultury „Muzyk” w Słupcy przygrywając rytmicznie na akordeonie.
    
W pierwszej części druhowie: Antek, Kacper dwóch Mateuszów dwie Gabrysie, Weronika Ola z III Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki przedstawili krótki program patriotyczny.  Druhowie wręczyli seniorom śpiewnik „Radosna Niepodległość” i i zachęcali do wspólnego śpiewania. Seniorzy śpiewali takie piosenki: „Pierwsza kadrowa”, „Krakowiak Kościuszki, „Taki kraj”, „Biały krzyż”, Przybyli ulani…”, „Wojenko wojenko” i wiele innych.
    
Obecny na uroczystości Burmistrz Miasta Michał Pyrzyk złożył seniorom najserdeczniejsze życzenia. Pwd Stefan Miętkiewicz deklamował wiersz Wisławy Szymborkiej „Odę do starości”.
      Prowadząca spotkanie zaprosiła do wspólnego posiłku, podczas którego odbywały się tańce, do których zachęcał Krystian Bartczaka grając na akordeonie: tanga, rumby, walce a nawet poleczki. Spotkanie zakończyło się polonezem.

Uczestnik spotkania  hm. Władysław Szymański

 

Joomla templates by a4joomla