Dzień Myśli Braterskiej

Pozdrawiamy przyjaciół w Dniu Myśli Braterskiej
w kolejnym 2020 roku z pięknej naszej drogi harcerskiej.
Czuwaj!
W imieniu i z upoważnienia
Członków Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy
hm. Władek Szymański, komendant Kręgu
Słupca, dn. 22 luty 2020r.