To już rok…

To już rok. Zbiórka Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy w 1. rocznicę śmierci dh Władysława Szymańskiego. W pierwszą rocznicę śmierci hm. Władysława Szymańskiego, 6 stycznia 2022 r., przy jego miejscu wiecznego spoczynku na słupeckim cmentarzu, spotkali się członkowie Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy. Wspomnieniową zbiórkę rozpoczął hm. Andrzej Wolski, który podkreślił, jak bardzo w harcerskim…

Życzenia świąteczne

„Choć ciemna noc jest wokół nas, z wiarą czekamy słońca blask…” z harcerskiej kolędy. W tym radosnym dniu, gdy gasną ludzkie spory, życzymy Wam miłości, szczerości, przyjaźni i ludzkiej życzliwości. Niech Betlejemskie Światło Pokoju – „Światło Nadziei”  zapali się iskrą w naszych sercach,  pozwoli przetrwać trudny czas i pokonać czekające nas wyzwania. Krąg Seniorów ZHP…

Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Słupeckiej

Wykaz Powstańców Wielkopolskich Ziemi Strzałkowskiej i Słupeckiej Na stronie 442  (i następnych stronach – biogramy Powstańców) w książce Michała Pawełczyka Ziemia Strzałkowska w Powstaniu Wielkopolskim znajduje się wykaz Powstańców Wielkopolskich. POWSTAŃCY Edmund Berdziński (1897 -), Jan Bobek (1899 -), Jan Brzuskiewicz (1904 -), Józef Czarciński (1898 -), Wacław Egiert (1897 -), Antoni Ekiert (1894 -),…

„Igłą malowane” – artystyczne dzieła pwd. Haliny Szymańskiej z Mogilna

Otrzymałem …”igłą malowane”… od pwd. Haliny Szymańskiej z Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego z Mogilna miłe pozdrowienia świąteczne na Boże Narodzenie 2020 roku. Wielkim wyróżnieniem jest dla mnie, że mogę choć na zdjęciach oglądać niecodzienną twórczość – piękne obrazy mieniące się  barwnymi kolorami. Domyślam się, że te nićmi haftowane obrazy sprawiają twórcy wiele radości. Tak…

Podziękowanie

Rok Jubileuszu 20-lecia Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy dobiega końca Krąg Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy powstał w 2000 roku dzięki wielu zaangażowanym słupeckim instruktorom – seniorom harcerskim i przez miniony okres prowadził systematycznie działalność dla dobra Związku Harcerstwa Polskiego. Rok 2020 Jubileuszowy był rokiem 20-lecia założenia Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy. W 2020…

Życzenia od przyjaciół na Boże Narodzenie 2020

Życzenia od przyjaciół na Boże Narodzenie 2020 roku Od Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej GK ZHP http://www.starszyzna.zhp.pl/index.php?act=article&id=4333,1,1 Życzenia Świąteczne i Noworoczne 2020 Święta Bożego Narodzenia roku 2020 przejdą do historii jako wyjątkowe i smutne. Nikt się tego nie spodziewał. Jednak zaradni harcerze i nasi seniorzy, muszą zmierzyć się z tą niedogodnością losu. Przecież nie jedne…

Pan dr Jacek Bartkowiak Starosta Słupecki

Pan dr Jacek Bartkowiak Starosta Słupecki Szanowny Panie Starosto! Upoważniony przez członków Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy, który skupia harcmistrzów, podharcmistrzów i przewodników z terenu powiatu słupeckiego i Kazimierza Biskupiego wyrażam nasze podziękowanie dla władz Starostwa Słupeckiego za umożliwienie nam harcerskich spotkań, zbiórek, konferencji w lokalu starostwa przy ulicy Poznańskiej18 w latach 2009-2020. Na Pana…

Symboliczny cmentarz – Mauzoleum w Skulsku poświęcone pamięci harcerskich instruktorów

Pierwsze w Polsce, jedyne w Europie w Skulsku na terenie, gdzie działalność prowadzi w Chorągwi Wielkopolskiej ZHP Hufiec Konin znajduje się Mauzoleum poświęcone  pamięci szczególnie zasłużonych dla harcerstwa instruktorów. Znajdują się tu w Muzoleum epitafiki ponad 400 harcerstwa instruktorów. Wielkie postacie, bohaterowie,  szczególnie zasłużeni instruktorzy harcerskich pokoleń znaleźli tu po raz drugi symboliczne miejsce swojego…

Pozdrawiamy w dniu 25 października 2020 roku – w DNIU PRZYJAŹNI

W 1965 roku na Walnym Zgromadzeniu ISGF w Brukseli ustalono 25 października DNIEM PRZYJAŹNI ; każdy krąg oldskautów (seniorów) powinien w dniach 24/25 października organizować jakąś formę Dnia Przyjaźni, nawiązując do rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ – 24 października)  i utworzenia Międzynarodowego Bractwa Skautów Dorosłych (ISGF – 25 października). Z OKAZJI TEGO ŚWIĘTA, SKŁADAMY…

Tablica hm. Franciszka Szeszuły trzykrotnego Komendanta Hufca w Gnieźnie przy rondzie Jego imienia

Krąg Seniorów ZHP ze Słupcy został zaproszony do Gniezna na odsłonięcie tablicy przy rondzie im. hm. Franciszka Szeszuły. W czerwcu 2020 roku radni Gniezna zdecydowali, że rondo u zbiegu al. Reymonta i ul. Pod Trzema Mostami otrzyma imię  hm. Franciszka Szeszuły instruktora harcerskiego, nauczyciela, żołnierza Wojska Polskiego oraz podziemia antyniemieckiego i antykomunistycznego. Wniosek o  nazwę…