Historia Harcerstwa Słupeckiego z lat 1956-1975

Historia Harcerstwa Słupeckiego z lat 1956-1974 Harcerska akcja letnia Hufca ZHP Słupca w latach 1957-1974 Harcerze słupeccy corocznie wyjeżdżali na obozy letnie organizowane przez władze Hufca ZHP w Słupcy, który powstał w 1957 roku. Funkcję Komendanta hufca w latach 1057 -1974 pełnili: Ferdynand Rewers, hm. Kazimierz Gościmski, phm. Janina Skrabucha, hm. Ryszard Rąbczewski, hm. Józef…