Historia Harcerstwa Słupeckiego z lat 1956-1975. Pierwszy obóz letni w Mieczownicy.

Harcerstwo Słupeckie w latach 1956-1975. Pierwszy obóz letni w Mieczownicy. W nowym roku szkolnym 1957/58 Komenda Hufca przystąpiła do umocnienia drużyn a jednocześnie podjęła kroki dla większego poparcia moralnego i materialnego harcerstwa. Słupca nie posiadała żadnych zakładów pracy. Największe to: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z prezesem Włodzimierzem Jeżykiewiczem, Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”- z prezesem  Bolesławem…