Historia Harcerstwa w Pyzdrach i Słupeckiego z lat 1945-1949. Kalendarium.

Historia Harcerstwa w Pyzdrach, Zagórowa i Słupeckiego z lat: 1945-1949. Harcerstwo Słupeckie w latach 1945-1949 podporządkowane było organizacyjnie pod Komendy Hufca ZHP w Koninie. Komendanta Hufca Harcerek w latach 1945 – od kwietnia do 1949r. – Helena Białkówna. Komendantem Hufca Harcerzy1 (Męskiego) w latach 1945-1948 był phm Antoni Studziński a w 1949-1950 Józef Skórzewski.2 Kalendarium.…