Harcerstwo w Słupcy w latach 1939 -1945

W czasie okupacji oficjalna działalność harcerstwa na ziemiach słupeckich zamiera, ale wielu harcerzy słupeckich podczas kampanii wrześniowej i całej wojny swym życiem i krwią daje dowody patriotyzmu i przywiązania do ideałów harcerstwa. W latach 1939-1945 Organizacja harcerzy opierała się na strukturze przedwojennego ZHP, posługiwano się kryptonimami: -Główna Kwatera– pasieka, -chorągwie– ule, -hufce– roje, -drużyny– rodziny,…