Harcerstwo w Słupcy w latach 1932-1939

Od 1932 roku w Słupcy następuje stopniowa likwidacja Seminarium Nauczycielskiego. Co roku rozwiązywano po jednym kursie. Rada Miejska postanowiła utworzyć Gimnazjum na co uzyskała zgodę Kuratorium Łódzkiego. I w momencie zamknięcia Seminarium w Słupcy działało pełne czteroletnie Państwowe Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego – jak  podaje „Zarys historii i dzień dzisiejszy Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka…