14 grudnia 1928 Raport drużyny szkolnej im. Tadeusza Kościuszki w Słupcy za 1928 r.

Harcerstwo w powiecie słupeckim w latach 1918 – 1932 14 grudnia 1928 Raport drużyny szkolnej im. Tadeusza Kościuszki w Słupcy za 1928r. [1] Drużynowym jest Wacław Karpiński z zawodu nauczyciel, lat 21,  II-gi – drugi (wywiadowca). Zastępowi Wilhelm Münch i Edwin Krzyżanowski. Koło przyjaciół przy drużynie nie istnieje. Kapelanem drużyny jest ks. Jan Mikusiński a…

14 grudnia 1928 Raport drużyny rzemieślniczej im. Tadeusza Kościuszki w Pyzdrach za 1928 r.

Harcerstwo w powiecie słupeckim w latach 1918 – 1932 14 grudnia 1928  Raport drużyny rzemieślniczej im. Tadeusza Kościuszki w Pyzdrach za 1928r. [1] Drużynowym jest Antoni Narożny z zawodu piekarz, lat 24, wywiadowca. Przybocznym jest Stanisław Parbinowski, wywiadowca lat 24. Drużyna w 1927 i 1928 była drużyną próbną. Przy drużynie działa Koło Przyjaciół ZHP, które…

30 grudnia 1929 Raport drużyny im. Kazimierza Puławskiego z Zagórowa za 1929 r.

Harcerstwo w powiecie słupeckim w latach 1918 – 1932 30 grudnia 1929 Raport drużyny im. Kazimierza Puławskiego z Zagórowa za 1929r. [1] Drużynowym jest Henryk Witkowski z zawodu stolarz, lat 20, młodzik. Przy drużynie działa Koło Przyjaciół, które liczy 47 członków a przewodniczącym Koła jest ks. Jan Sowiński [2] natomiast opiekunem drużyny jest Jan Wróblewski,…

15 grudnia 1928 Raport drużyny cywilnej im. Kazimierza Puławskiego z Zagórowa za 1928 r.

Harcerstwo w powiecie słupeckim w latach 1918 – 1932 15 grudnia 1928 Raport drużyny cywilnej im. Kazimierza Puławskiego z Zagórowa za 1928r. [1] Drużynowym jest Stefan Grzegorzewski z zawodu murarz, lat 17, stopień harcerski III. Przybocznym jest Henryk Witkowski. Stefan Kosmalski, nauczyciel 7 – klasowej Szkoły Powszechnej jest opiekunem drużyny. Drużyna liczy 18 druhów. 7…